Càtedra UAB - Novartis de Docència i Investigació en Medicina de Familia

Ajuts a les Millors Tesis Doctorals 2013

pmtd2013

L’any 2013 es va concedir un ajut a la millor tesina del màster d’atenció primària perquè després en va fer la tesi sobre aquesta tesina.

La metgessa guanyadora d’aquest ajut va ser la Dra. Marta Zwart amb l’estudi: “Determinació de la Qualitat de vida relacionada amb la salut (QVRS) en l’home amb osteoporosis i/o fractura osteoporòtica” que va ser llegida l’any 2016, amb aquest tres articles:

Azagra R, Zwart M, Aguyé A, Martín JC, Casado E, Díaz MA, et al. Fracture experience among participants from the FROCAT study: what thresholding is appropriate using the FRAX tool? Maturitas. 2016 Jan;83:65-71.

Azagra R, López F, Martin JC, Aguyé A, Gabriel P, Zwart M, et al. Incidencia de la fractura de fémur en España (1997-2010). Med Clin (Barc). 2015;145(11):465–470.

Azagra R, Roca G, Martín JC, Casado E, Encabo G, Zwart M, et al. Umbrales de FRAX® para determinar personas con alto y bajo riesgo de fractura osteoporótica en población femenina española. Med Clin (Barc). 2015 Jan 6;144(1):1-8.

pmtd2013

pmtd2013

pmtd2013