Geriatria i salut de les persones grans

Projecte SUMAR

El model d’Atenció Centrada en la Persona (ACP)

Proposa millorar la qualitat de vida de les persones que necessiten atenció sociosanitària, especialment a les activitats de la vida diària, mitjançant la promoció de l’autonomia personal, el respecte al projecte vital i la humanització de les relacions entre professionals i persones usuàries i llurs familiars.
Sota el paradigma de l’ACP es descobreixen nous atributs específics dels serveis d’atenció que, fins ara, els models d’atenció tradicional no havien tingut en compte.

En conseqüència, malgrat que existeixen diferents qüestionaris genèrics de satisfacció i/o qualitat percebuda en centres d’atenció residencial i atenció diürna per a persones grans, cap d’aquests cobreix suficientment els nous atributs importants relacionats amb el desplegament de l’ACP.

SUMAR Acció Social

SUMAR (Serveis Públics d'Acció Social de Catalunya) és una entitat capdavantera en la millora assistencial al nostre país que impulsa la Cultura ACP, un concepte que veu a la persona gran con l'eix central de l'atenció i de la presa de decisions.

El seu interès en el desenvolupament i validació inicial de qüestionaris per mesurar la valoració de la qualitat percebuda de les persones usuàries, així com dels familiars, en el marc de l’ACP, l'ha portada a col·laborar amb la Fundació Salut i Envelliment de la UAB en l'elaboració d'un estudi engegat el 2017.
La seva finalitat és la creació d'una nova eina per avaluar la satisfacció, respecte a la seva qualitat de vida, de les persones grans que viuen en residències gestionades per SUMAR i les seves famílies.