Càtedres

Aula Fundació Grünenthal de Dolor

Objectiu

Facilitar als pacients, familiars i cuidadors l'accés a la informació i a recursos de qualitat adaptats a les seves necessitats informatives, que els ajudi a millorar el maneig del dolor crònic i a participar en el procés de presa de decisions respecte a la seva salut.

L'Aula

És un espai comú amb continguts online i una activitat presencial, en el qual es desenvolupen activitats d'informació, formació, recerca i assessorament sobre aquells aspectes que preocupen a les persones afectades per aquesta condició.

L'aula és una iniciativa de la Fundació Salut i Envelliment UAB, a través del projecte de la Universitat dels Pacients, en col·laboració amb la Fundación Grünenthal.