Càtedra UAB - Novartis de Docència i Investigació en Medicina de Familia

Ajuts a les Millors Tesis Doctorals 2016

PMTD2016

En la tercera convocatòria d’ajuts per la realització de tesis doctoral de l’any 2016 es van presentar 2 candidats/tes:

  • Experiència de les infermeres d’Atenció Primària sobre la gestió de la infermera de la demanda.
    Felipe Estuardo González Loyola
  • Avaluació d’una intervenció per millorar la seguretat de la prescripció en persones grans amb multimorbiditat i polimedicació ateses a l’AP
    María Guisado Clavero

El jurat, en base a les puntuacions donades pels avaluadors respecte a la qualitat metodològica, l’interès i l’aplicabilitat a l’atenció primària, dels estudis presentats en aquesta convocatòria, acorda concedir l’Ajut a la Recerca en AP 2016 a la tesi presentada per María Guisado Clavero.

 

pmtd2016

pmtd2016