Càtedra UAB - Novartis de Docència i Investigació en Medicina de Familia

La Càtedra

La Càtedra, vinculada al Departament de Medicina de la UAB, té com missió fundacional promoure el desenvolupament de la docència i la investigació en el camp de la Medicina de Família i l'Atenció Primària de Salut, a través d'un conjunt d'activitats formatives, investigadores i d'informació i documentació.

La Càtedra té entre les seves prioritats la potenciació de la formació en Medicina de Família a través de la realització de programes i activitats docents en els diferents cicles formatius universitaris. També s'inclouen entre les prioritats la formació dels professionals de la Medicina de Família en els mètodes d'investigació clínica i de resultats en salut i el suport a la realització de tesis doctorals entre els residents i els especialistes en Medicina de Família i Comunitària. Ha de ser, també, un instrument, eficaç per a la col·laboració entre investigadors i professors en els àmbits nacional i internacional.