Càtedra UAB - Novartis de Docència i Investigació en Medicina de Familia

Ajuts a les Millors Tesis Doctorals 2019

En la sisena convocatòria d’ajuts per la realització de tesis doctoral de l’any 2019 es van presentar 3 sol·licituds.

  • Valor pronòstic del monitoratge ambulatori de pressió arterial de 24 hores sobre la incidència d'esdeveniments cardiovasculars en pacients en prevenció primària cardiovascular.
    Clara Puig Pera
  • Efectivitat d’una intervenció multidisciplinària biopsicosocial en atenció primària, en treballadors amb lumbàlgia subaguda inespecífica en las conductes de por i evitació amb qüestionari FAB: assaig clínic aleatoritzat per  conglomerats
    Romina Ranzy
  • Validació d’un mètode de risc cardiovascular
    Marina Barrosos Sevillan

El jurat en base a les puntuació donada pels avaluadors respecte a la qualitat metodològica, l’interès i l’aplicabilitat a l’atenció primària, de l’estudi presentats en aquesta convocatòria, acorda concedir l’Ajut a la Recerca en AP de l’IDIAP Jordi Gol a Clara Puig Pera

El premi es va entregar el l’acte anual telemàtic de la Càtedra el dia 27 de gener del 2021.