Personal UAB Personal acadèmic i investigador
Data de la convocatòria
Convocatòria núm. 2022-D-LD-CC-20, Càtedres Laborals
Resolució de 21 de desembre de 2022, per la qual es convoquen concursos públics per a l'accés a places de catedràtic o catedràtica en règim de contracte laboral
Termini per presentar les sol·licituds
De l'11 de gener de 2023 al 7 de febrer de 2023.
El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils a contar des de l'endemà de la publicació de la resolució al diari oficial corresponent.

Nota: Les sol·licituds juntament amb la documentació es poden presentar segons el procediment establert per la UAB.

Documentació

Bases de la Convocatòria:

Resolució de la Convocatòria:

Sol·licitud:

Llistat d'admesos i exclosos:

 

Llistat de places
Càtedra Laboral: CL/22/50 - Geodinàmica Interna
Càtedra Laboral: CL/22/51 - Filologia Llatina
Càtedra Laboral: CL/22/56 - Microbiologia
Càtedra Laboral: CL/22/57 - Bioquímica i Biologia Molecular
Càtedra Laboral: CL/22/58 - Teoria del Senyal i Comunicacions
Càtedra Laboral: CL/22/59 - Antropologia Social
Càtedra Laboral: CL/22/60 - Física de la Matèria Condensada
Càtedra Laboral: CL/22/61 - Física Aplicada
Càtedra Laboral: CL/22/62 - Estratigrafia
Càtedra Laboral: CL/22/63 - Teoria del Senyal i Comunicacions
Càtedra Laboral: CL/22/64 - Ciència de Materials i Enginyeria Metal·lúrgica
Càtedra Laboral: CL/22/65 - Física Teòrica
Càtedra Laboral: CL/22/66 - Història i Institucions Econòmiques
Càtedra Laboral: CL/22/67 - Antropologia Social
Càtedra Laboral: CL/22/69 - Història Contemporània