Personal UAB Personal acadèmic i investigador
Convocatòria núm. 2022-D-LD-CC-20, Càtedres Laborals
Resolució de 21 de desembre de 2022, per la qual es convoquen concursos públics per a l'accés a places de catedràtic o catedràtica en règim de contracte laboral
Referència
CL/22/51
Tipus
Laboral
Categoria
Càtedra Laboral: CL/22/51 - Filologia Llatina
Departament al qual està adscrita
Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana
Observacions
Àrea de coneixement:  Filologia Llatina    
Perfil docent:   El Gènere Epistolar a Roma    
Perfil investigador:   Literatura llatina medieval    
       
Comissió titular      
    Categoria Universitat
President/a Guillermo Seres Guillén CU Universitat Autònoma de Barcelona
Vocal Mercè Puig Rodríguez-Escalona CU Universitat de Barcelona
Secretari/ària Helena Kirchner Granell CU Universitat Autònoma de Barcelona
       
Comissió suplent      
    Categoria Universitat
President/a Cecilio Garriga Escribano CU Universitat Autònoma de Barcelona
Vocal José María Maestre Maestre CU Universidad de Cádiz
Secretari/ària Mercedes García-Arenal Rodríguez Científica Titular CSIC

 

Baremació de criteris

Barems

 

Llistat admesos

Llista definitiva candidats:

CANDIDA FERRERO HERNANDEZ

 

Resolució Calendari Concurs 

 

Resolució del concurs: 17 de març de 2023

Adjudicació: CANDIDA FERRERO HERNANDEZ

Tornar al concurs