Personal UAB Personal acadèmic i investigador
Convocatòria núm. 2022-D-LD-CC-20, Càtedres Laborals
Resolució de 21 de desembre de 2022, per la qual es convoquen concursos públics per a l'accés a places de catedràtic o catedràtica en règim de contracte laboral
Referència
CL/22/63
Tipus
Laboral
Categoria
Càtedra Laboral: CL/22/63 - Teoria del Senyal i Comunicacions
Departament al qual està adscrita
Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes
Observacions
Àrea de coneixement:  Teoria del Senyal i Comunicacions    
Perfil docent:   Transmissors y Receptors de Telecomunicacions  
Perfil investigador:   Eines de síntesis de filtres de RF per al control de l’espectre radioelèctric en sistemes banda ampla mòbil basats en materials funcionals
       
Comissió titular      
    Categoria Universitat
President/a Nuria Barniol Beumala CU Universitat Autònoma de Barcelona
Vocal Jesús Grajal de la Fuente CU Universidad Politécnica de Madrid
Secretari/ària Jordi Bonache Albacete CL Universitat Autònoma de Barcelona
       
Comissió suplent      
    Categoria Universitat
President/a Montserrat Nafria Maqueda CU Universitat Autònoma de Barcelona
Vocal Juan Carlos Collado Gómez CU Universitat Politècnica de Catalunya
Secretari/ària Ramon Vilanova Arbós CU Universitat Autònoma de Barcelona

 

Baremació de criteris

Barems

 

Llistat admesos

Llista definitiva candidats:

PEDRO ANTONIO DE PACO SANCHEZ

 

Resolució Calendari Concurs 

 

Resolució del concurs: 29 de març de 2023

Adjudicació: PEDRO ANTONIO DE PACO SANCHEZ

Tornar al concurs