Personal UAB Personal acadèmic i investigador
Convocatòria núm. 2022-D-LD-CC-20, Càtedres Laborals
Resolució de 21 de desembre de 2022, per la qual es convoquen concursos públics per a l'accés a places de catedràtic o catedràtica en règim de contracte laboral
Referència
CL/22/64
Tipus
Laboral
Categoria
Càtedra Laboral: CL/22/64 - Ciència de Materials i Enginyeria Metal·lúrgica
Departament al qual està adscrita
Departament de Física
Observacions
Àrea de coneixement:  Ciència de Materials i Enginyeria Metal·lúrgica  
Perfil docent:   Ciència de Materials. Termodinàmica, cinètica i transformacions de fase.
Perfil investigador:   Materials densos i porosos per electrodeposició amb funcionalitats magnètiques i energètiques.
       
Comissió titular      
    Categoria Universitat
President/a Irene García Cano CL Universitat de Barcelona
Vocal Joan Daniel Prades García CL Universitat de Barcelona
Secretari/ària Lluís Casas Duocastella CL Universitat Autònoma de Barcelona
       
Comissió suplent      
    Categoria Universitat
President/a Ana Inés Fernàndez Renna CL Universitat de Barcelona
Vocal Albert Romano Rodríguez CU Universitat de Barcelona
Secretari/ària Juan Ignasi Campos Coloma CU Universitat Autònoma de Barcelona

 

Baremació de criteris

Barems

 

Llistat admesos

Llista definitiva candidats:

EVA MARIA PELLICER VILA

 

Resolució Calendari Concurs 

 

Resolució del concurs: 22 de març de 2023

Adjudicació: EVA MARIA PELLICER VILA

Tornar al concurs