Personal UAB Personal acadèmic i investigador
Convocatòria núm. 2022-D-LD-CC-20, Càtedres Laborals
Resolució de 21 de desembre de 2022, per la qual es convoquen concursos públics per a l'accés a places de catedràtic o catedràtica en règim de contracte laboral
Referència
CL/22/50
Tipus
Laboral
Categoria
Càtedra Laboral: CL/22/50 - Geodinàmica Interna
Departament al qual està adscrita
Departament de Geologia
Observacions
Àrea de coneixement:  Geodinàmica Interna    
Perfil docent:   Geologia Estructural    
Perfil investigador:   Geologia Estructural    
       
Comissió titular      
    Categoria Universitat
President/a Josep Antoni Muñoz De la Fuente CU Universitat de Barcelona
Vocal Antonio Teixell Cacharo CU Universitat Autònoma de Barcelona
Secretari/ària Àngels González Lafont CU Universitat Autònoma de Barcelona
       
Comissió suplent      
    Categoria Universitat
President/a José Luis Simón Gómez CU Universidad de Zaragoza
Vocal Lluis Casas Duocastella CL Universitat Autònoma de Barcelona
Secretari/ària Adelina Vallribera Massó CU Universitat Autònoma de Barcelona

 

Baremació de criteris

Barems

Priorització i baremació dels criteris

 

Llistat admesos

Llista definitiva candidats:

ELENA DRUGUET TANTIÑA

 

Resolució Calendari Concurs 

 

Resolució del concurs: 29 de març de 2023

Adjudicació: ELENA DRUGUET TANTIÑA

Tornar al concurs