Personal UAB Personal acadèmic i investigador
Convocatòria núm. 2022-D-LD-CC-20, Càtedres Laborals
Resolució de 21 de desembre de 2022, per la qual es convoquen concursos públics per a l'accés a places de catedràtic o catedràtica en règim de contracte laboral
Referència
CL/22/56
Tipus
Laboral
Categoria
Càtedra Laboral: CL/22/56 - Microbiologia
Departament al qual està adscrita
Departament de Genètica i de Microbiologia
Observacions
Àrea de coneixement:  Microbiologia    
Perfil docent:   Microbiologia. Microbiologia Clínica.    
Perfil investigador:   Capacitat immunoterapèutica dels micobacteris.  
       
Comissió titular      
    Categoria Universitat
President/a Antonio Villaverde Corrales CU Universitat Autònoma de Barcelona
Vocal Carlos Martín Montañés CU Universidad de Zaragoza
Secretari/ària Rosa Maria Rabanal Prados CU Universitat Autònoma de Barcelona
       
Comissió suplent      
    Categoria Universitat
President/a Montserrat Llagostera Casas CU Universitat Autònoma de Barcelona
Vocal José Antonio Ainsa Claver CU Universidad de Zaragoza
Secretari/ària Maria Isabel Pividori Gurgo CU Universitat Autònoma de Barcelona

 

Baremació de criteris

Barems

 

Llistat admesos

Llista definitiva candidats:

ESTHER JULIAN GOMEZ

 

Resolució Calendari Concurs 

 

Resolució del concurs: 20 d'abril de 2023

Adjudicació: ESTHER JULIAN GOMEZ

Tornar al concurs