Personal UAB Personal acadèmic i investigador
Convocatòria núm. 2022-D-LD-CC-20, Càtedres Laborals
Resolució de 21 de desembre de 2022, per la qual es convoquen concursos públics per a l'accés a places de catedràtic o catedràtica en règim de contracte laboral
Referència
CL/22/67
Tipus
Laboral
Categoria
Càtedra Laboral: CL/22/67 - Antropologia Social
Departament al qual està adscrita
Departament d'Antropologia Social i Cultural
Observacions
Àrea de coneixement:  Antropologia Social    
Perfil docent:   Epistemologia i Mètodes d’investigació en Antropologia social i cultural
Perfil investigador:   Antropologia de les migracions. Relacions interètniques i interculturalitat, racisme i discriminació. Endogàmia/exogàmia, parelles/famílies mixtes i descendents, segones generacions, multietnicitat.
       
Comissió titular      
    Categoria Universitat
President/a Jose Luis Molina González CU Universitat Autònoma de Barcelona
Vocal Laura Oso Casas   CU Universidade da Coruña
Secretari/ària Eva Ostergaard-Nielsen CL Universitat Autònoma de Barcelona
       
Comissió suplent      
    Categoria Universitat
President/a Aurora González Echevarría Emèrita Universitat Autònoma de Barcelona
Vocal Francisco Javier García Castaño   CU Universidad de Granada
Secretari/ària Raquel Piqué Huerta CL Universitat Autònoma de Barcelona

 

Baremació de criteris

Barems

 

Llistat admesos

Llista definitiva candidats:

DAN RODRIGUEZ GARCIA

 

Resolució Calendari Concurs 

 

Resolució del concurs: 8 de maig de 2023

Adjudicació: DAN RODRIGUEZ GARCIA

Tornar al concurs