Personal UAB Personal acadèmic i investigador
Convocatòria núm. 2022-D-LD-CC-20, Càtedres Laborals
Resolució de 21 de desembre de 2022, per la qual es convoquen concursos públics per a l'accés a places de catedràtic o catedràtica en règim de contracte laboral
Referència
CL/22/62
Tipus
Laboral
Categoria
Càtedra Laboral: CL/22/62 - Estratigrafia
Departament al qual està adscrita
Departament de Geologia
Observacions
Àrea de coneixement:  Estratigrafia    
Perfil docent:   Estratigrafia    
Perfil investigador:   Estratigrafia    
       
Comissió titular      
    Categoria Universitat
President/a Lluis Cabrera Pérez CU Universitat de Barcelona
Vocal David Gómez Gras CL Universitat Autònoma de Barcelona
Secretari/ària Elvira Martín Suárez  CU Universidad de Granada
       
Comissió suplent      
    Categoria Universitat
President/a Miquel Canals Artigas CU Universitat de Barcelona
Vocal Lluís Casas Duocastella CL Universitat Autònoma de Barcelona
Secretari/ària Anna Travé Herrero CL Universitat de Barcelona

 

Baremació de criteris

Barems

 

Llistat admesos

Llista definitiva candidats:

JOSEP ORIOL OMS LLOBET

 

Resolució Calendari Concurs 

 

Resolució del concurs: 24 d'abril de 2023

Adjudicació: JOSEP ORIOL OMS LLOBET

Tornar al concurs