Personal UAB Personal acadèmic i investigador
Convocatòria núm. 2022-D-LD-CC-20, Càtedres Laborals
Resolució de 21 de desembre de 2022, per la qual es convoquen concursos públics per a l'accés a places de catedràtic o catedràtica en règim de contracte laboral
Referència
CL/22/65
Tipus
Laboral
Categoria
Càtedra Laboral: CL/22/65 - Física Teòrica
Departament al qual està adscrita
Departament de Física
Observacions
Àrea de coneixement:  Física Teòrica    
Perfil docent:   Anàlisi de Variable Complexa    
Perfil investigador:   Física teòrica: quarkonia pesat i renormalons  
       
Comissió titular      
    Categoria Universitat
President/a Josep Enric Llebot Rabagliati CU Universitat Autònoma de Barcelona
Vocal Àngels Ramos Gómez CU  Universitat de Barcelona
Secretari/ària Juan Soto Riera CU Universitat de Barcelona
       
Comissió suplent      
    Categoria Universitat
President/a Jose Maria Crespo Vicente CU Universitat Autònoma de Barcelona
Vocal Joaquim Matias Espona CL Universitat Autònoma de Barcelona
Secretari/ària Cristina Manuel Hidalgo Professora d'Investigació ICE

 

Baremació de criteris

Barems

 

Llistat admesos

Llista definitiva candidats:

ANTONIO MIGUEL PINEDA RUIZ

 

Resolució Calendari Concurs

 

Resolució del concurs: 13 d'abril de 2023

Adjudicació: ANTONIO MIGUEL PINEDA RUIZ

Tornar al concurs