Personal UAB Personal acadèmic i investigador
Convocatòria núm. 2022-D-LD-CC-20, Càtedres Laborals
Resolució de 21 de desembre de 2022, per la qual es convoquen concursos públics per a l'accés a places de catedràtic o catedràtica en règim de contracte laboral
Referència
CL/22/61
Tipus
Laboral
Categoria
Càtedra Laboral: CL/22/61 - Física Aplicada
Departament al qual està adscrita
Departament de Física
Observacions
Àrea de coneixement:  Física Aplicada    
Perfil docent:   Electromagnetisme. Electricitat i Magnetisme.  
Perfil investigador:   Modelització de sistemes magnètics i superconductors. Model micromagnètic i la seva aplicació a estructures nanomagnètiques.
       
Comissió titular      
    Categoria Universitat
President/a Xavier Obradors Berenguer Professor d'Investigació CSIC-ICMAB
Vocal Neus Vidal Martínez CL Universitat de Barcelona
Secretari/ària Juan Camacho Castro CU Universitat Autònoma de Barcelona
       
Comissió suplent      
    Categoria Universitat
President/a Teresa Puig Molina Professora d'Investigació CSIC-ICMAB
Vocal Joan Costa Quintana CU Universitat Autònoma de Barcelona
Secretari/ària Anna Cima Mollet CU Universitat Autònoma de Barcelona

 

Baremació de criteris

Barems

 

Llistat admesos

Llista definitiva candidats:

CARLES NAVAU ROS

 

Resolució Calendari Concurs 

 

Resolució del concurs: 30 de març de 2023

Adjudicació: CARLES NAVAU ROS

Tornar al concurs