Personal UAB Personal acadèmic i investigador
Convocatòria núm. 2022-D-LD-CC-20, Càtedres Laborals
Resolució de 21 de desembre de 2022, per la qual es convoquen concursos públics per a l'accés a places de catedràtic o catedràtica en règim de contracte laboral
Referència
CL/22/60
Tipus
Laboral
Categoria
Càtedra Laboral: CL/22/60 - Física de la Matèria Condensada
Departament al qual està adscrita
Departament de Física
Observacions
Àrea de coneixement:  Física de la Matèria Condensada    
Perfil docent:   Termodinàmica i Mecànica Estadística  
Perfil investigador:   Mecànica estadística de no-equilibri: processos estocàstics en dinàmica de poblacions i ecologia
       
Comissió titular      
    Categoria Universitat
President/a Josep Enric Llebot Rabagliati  CU Universitat Autònoma de Barcelona
Vocal Ignacio Pagonabarraga Mora CU Universitat de Barcelona
Secretari/ària Anna Cima Mollet CU Universitat Autònoma de Barcelona
       
Comissió suplent      
    Categoria Universitat
President/a Juan Camacho Castro CU Universitat Autònoma de Barcelona
Vocal Jaume Masoliver García Emèrit Universitat de Barcelona
Secretari/ària Àngel Calsina Ballesta CU Universitat Autònoma de Barcelona

 

Baremació de criteris

Barems

 

Llistat admesos

Llista definitiva candidats:

VICENTE MENDEZ LOPEZ

 

Resolució Calendari Concurs

 

Resolució del concurs: 29 de març de 2023

Adjudicació: VICENTE MENDEZ LOPEZ

Tornar al concurs