Personal UAB
Personal acadèmic i investigador
Data de la convocatòria
Convocatòria núm. 2017/D/LD/CC/5 - Professor Agregat Laboral
- RESOLUCIÓ de 2 de novembre de 2017, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual es convoca concurs públic per l’accés a places d’agregat o agregada en règim de contracte laboral.
Termini per presentar les sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies naturals a contar des de l'endemà de la publicació de la resolució al DOGC (Fins al 20 de desembre de 2017.)
Documentació
Bases de la Convocatòria:

Sol·licitud:
Relació de persones admeses i excloses:
Llistat de places
AL/17/314 Àrea de coneixement: Dret Constitucional
AL/17/315 Àrea de coneixement: Biologia Cel·lular
AL/17/316 Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular
AL/17/317 Àrea de coneixement: Dret Penal
AL/17/318 Àrea de coneixement: Didàctica de les Ciències Experimentals
AL/17/319 Àrea de coneixement: Didàctica de l'Expressió Corporal
AL/17/320 Àrea de coneixement: Dret Civil
AL/17/321 Àrea de coneixement: Dret Processal
AL/17/322 Àrea de coneixement: Història del Dret i de les Institucions
AL/17/323 Àrea de coneixement: Fonaments de l'Anàlisi Econòmica
AL/17/324 Àrea de coneixement: Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial
AL/17/325 Àrea de coneixement: Geografia Humana
AL/17/326 Àrea de coneixement: Anàlisi Matemàtica
AL/17/327 Àrea de coneixement: Medicina i Cirurgia Animals
AL/17/328 Àrea de coneixement: Medicina Preventiva i Salut Pública
AL/17/329 Àrea de coneixement: Periodisme
AL/17/330 Àrea de coneixement: Psicologia Evolutiva i de l'Educació
AL/17/331 Àrea de coneixement: Química Analítica
AL/17/333 Àrea de coneixement: Enginyeria de Sistemes i Automàtica