Personal UAB

Personal acadèmic i investigador
RESOLUCIÓ de 2 de novembre de 2017, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual es convoca concurs públic per l’accés a places d’agregat o agregada en règim de contracte laboral. (Convocatòria núm. 2017/D/LD/CC/5)
Referència
AL/17/328
Tipus
Laboral
Categoria
AL/17/328 Àrea de coneixement: Medicina Preventiva i Salut Pública
Nombre de places
1
Perfil
Docent: Bioestadística (grau Medicina), Metodologia Científica i Bioestadística (graus Infermeria i Fisioteràpia), Bioestadística i Anàlisis de Dades (grau de Ciències Biomèdiques)
Investigador: Disseny d'estudis i anàlisis estadístics en Ciències de la Salut
Baremació de criteris
Activitats de recerca, transferència:  punts
Activitats docents:  punts
Activitats de gestió i altres mèrits:  punts
Llistat admesos
Llista de candidats admesos:

Caltabiano, Gianluigi 
Navarro Giné, Albert 
Torres Benítez, Ferran 
Cordomí Montoya, Arnau

Observacions
Calendari del Concurs
Resolució del calendari del concurs  ATENCIÓ: A la resolució del calendari hi ha una errada a la capçalera: on posa DOGC: 22/11/2017 ha de constar DOGC: 20/11/2017
AVÍS: Per resolució de la Rectora s'ha suspès l'execució d'aquest concurs.

Tornar al concurs