Personal UAB

Personal acadèmic i investigador
Convocatòria núm. 2017/D/LD/CC/5 - Professor Agregat Laboral
- RESOLUCIÓ de 2 de novembre de 2017, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual es convoca concurs públic per l’accés a places d’agregat o agregada en règim de contracte laboral.
Referència
AL/17/331
Tipus
Laboral
Categoria
AL/17/331 Àrea de coneixement: Química Analítica
Nombre de places
1
Departament al qual està adscrita
Departament de Química
Perfil
Docent: Mètodes Espectroscòpics d'Anàlisi
Investigador: Sistemes tipus laboratori en un xip construïts amb tecnologies ceràmiques i de polímers termoplàstics
Baremació de criteris
Activitats de recerca, transferència: 55 punts
Activitats docents: 40 punts
Activitats de gestió i altres mèrits: 5 punts
Llistat admesos
Llista de candidats admesos
Puyol Bosch, Ma del Mar

Observacions
Calendari del Concurs

Resolució Calendari ConcursTornar al concurs