Personal UAB

Personal acadèmic i investigador
RESOLUCIÓ de 2 de novembre de 2017, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual es convoca concurs públic per l’accés a places d’agregat o agregada en règim de contracte laboral. (Convocatòria núm. 2017/D/LD/CC/5)
Referència
AL/17/324
Tipus
Laboral
Categoria
AL/17/324 Àrea de coneixement: Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial
Nombre de places
1
Departament al qual està adscrita
Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions
Perfil
Docent: Garantia de la Informació i Seguretat
Investigador: Privacitat de Dades i Tecnologia Blockchain
Baremació de criteris
Activitats de recerca, transferència:  punts
Activitats docents:  punts
Activitats de gestió i altres mèrits:  punts
Llistat admesos
Llista de candidats admesos

Navarro Arribas, Guillermo
Observacions
Calendari del Concurs

Resolució del calendari del concurs

Tornar al concurs