Personal UAB

Personal acadèmic i investigador
RESOLUCIÓ de 2 de novembre de 2017, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual es convoca concurs públic per l’accés a places d’agregat o agregada en règim de contracte laboral. (Convocatòria núm. 2017/D/LD/CC/5)
Referència
AL/17/317
Tipus
Laboral
Categoria
AL/17/317 Àrea de coneixement: Dret Penal
Nombre de places
1
Departament al qual està adscrita
Departament de Ciència Política i de Dret Públic
Perfil
Docent: Dret Penal
Investigador: Protecció penal de bens jurídics individuals
Baremació de criteris
Activitats de recerca, transferència:  punts
Activitats docents:  punts
Activitats de gestió i altres mèrits:  punts
Llistat admesos
Llista de candidats admesos:

Guardiola Lago, Maria Jesús
Cuenca García, Maria José
Observacions
Calendari del Concurs

Resolució del calendari del concurs


Tornar al concurs