Personal UAB

Personal acadèmic i investigador
Convocatòria núm. 2017/D/LD/CC/5 - Professor Agregat Laboral
- RESOLUCIÓ de 2 de novembre de 2017, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual es convoca concurs públic per l’accés a places d’agregat o agregada en règim de contracte laboral.
Referència
AL/17/325
Tipus
Laboral
Categoria
AL/17/325 Àrea de coneixement: Geografia Humana
Nombre de places
1
Departament al qual està adscrita
Departament de Geografia
Perfil
Docent: Anàlisi Especial i Models
Investigador: Geografia Econòmica
Baremació de criteris
Activitats de recerca, transferència: 50 punts
Activitats docents: 45 punts
Activitats de gestió i altres mèrits: 5 punts
Llistat admesos
Llista de candidats admesos
Vera Martín, Ana

Observacions
Calendari del Concurs
Resolució Calendari ConcursTornar al concurs