Personal UAB

Personal acadèmic i investigador
RESOLUCIÓ de 2 de novembre de 2017, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual es convoca concurs públic per l’accés a places d’agregat o agregada en règim de contracte laboral. (Convocatòria núm. 2017/D/LD/CC/5)
Referència
AL/17/322
Tipus
Laboral
Categoria
AL/17/322 Àrea de coneixement: Història del Dret i de les Institucions
Nombre de places
1
Departament al qual està adscrita
Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques
Perfil
Docent: Història del Dret Social i de les Institucions Laborals
Investigador: Història del Dret Social i de les Institucions Laborals
Baremació de criteris
Activitats de recerca, transferència:  punts
Activitats docents:  punts
Activitats de gestió i altres mèrits:  punts
Llistat admesos
Llista de candidats admesos

Paz Torres, Olga

Observacions
Calendari del Concurs

Resolució del Calendari del concursTornar al concurs