Personal UAB

Personal acadèmic i investigador
RESOLUCIÓ de 2 de novembre de 2017, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual es convoca concurs públic per l’accés a places d’agregat o agregada en règim de contracte laboral. (Convocatòria núm. 2017/D/LD/CC/5)
Referència
AL/17/318
Tipus
Laboral
Categoria
AL/17/318 Àrea de coneixement: Didàctica de les Ciències Experimentals
Nombre de places
1
Departament al qual està adscrita
Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals
Perfil
Docent: Didàctica de les Ciències Experimentals. GEP
Investigador: Didàctica de les Ciències Experimentals. Modelització en Educació Científica
Baremació de criteris
Activitats de recerca, transferència:  punts
Activitats docents:  punts
Activitats de gestió i altres mèrits:  punts
Llistat admesos
Llista de candidats admesos

Couso Lagarón, Digna Maria


Observacions
Calendari del Concurs

Resolució del Calendari del concurs
Tornar al concurs