Personal UAB
Personal acadèmic i investigador
Convocatòria núm. 2017/D/LD/CC/5 - Professor Agregat Laboral
- RESOLUCIÓ de 2 de novembre de 2017, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual es convoca concurs públic per l’accés a places d’agregat o agregada en règim de contracte laboral.
Referència
AL/17/321
Tipus
Laboral
Categoria
AL/17/321 Àrea de coneixement: Dret Processal
Nombre de places
1
Departament al qual està adscrita
Departament de Dret Privat
Perfil
Docent: Dret Processal I
Investigador: Teoria general del procés civil
Baremació de criteris
Activitats de recerca, transferència:  punts
Activitats docents:  punts
Activitats de gestió i altres mèrits:  punts
Llistat admesos
Llista de candidats admesos

Reynal Querol, Núria
Observacions
Calendari del Concurs

Resolucio del calendari del concurs


Tornar al concurs