Personal UAB

Personal acadèmic i investigador
Convocatòria núm. 2017/D/LD/CC/5 - Professor Agregat Laboral
- RESOLUCIÓ de 2 de novembre de 2017, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual es convoca concurs públic per l’accés a places d’agregat o agregada en règim de contracte laboral.
Referència
AL/17/315
Tipus
Laboral
Categoria
AL/17/315 Àrea de coneixement: Biologia Cel·lular
Nombre de places
1
Departament al qual està adscrita
Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia
Perfil
Docent: Histologia (Grau Bioquímica)
Investigador: Biologia de la Reproducció
Baremació de criteris
Activitats de recerca, transferència:  punts
Activitats docents:  punts
Activitats de gestió i altres mèrits:  punts
Llistat admesos
Llista de candidats admesos

Roig Navarro, Ignasi
Yeste Oliveras, Marc
Morató Molet, Roser
Rivera del Alamo, Maria Montserrat


Observacions
Calendari del Concurs

Resolució del calendari del concurs

Tornar al concurs