Formació

Mòduls professorat

Valoració dels Mòduls per part de l'alumnat
Màster Ofical en Gestió Esportiva Presencial
Curs  Nivell de resposta Valoració global
2021-22 19% 66%
2020-21 16,4% 90,1%
2019-20 45,6% 90,7%
2018-19 35,4% 89,7%
2017-18 26,2% 90,9%

*% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...

 

Valoració del professorat per part de l'alumnat
Màster Ofical en Gestió Esportiva Presencial
Curs  Nivell de resposta Valoració global
2021-22 20% 73,5%
2020-21 16,9% 84,3%
2019-20 48,5% 80,7%
2018-19 42,5% 85,8%
2017-18 40,7% 80,7%

*% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...

 

Valoració dels Mòduls per part de l'alumnat
Màster Ofical en Gestió Esportiva en línia en castellà
Curs  Nivell de resposta Valoració global
2021-22 21% 90%
2020-21 10,7% 86,1%
2019-20 0% -
2018-19 16,3% 100%
2017-18 70,3% 90,3%

*% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...

 

Valoració del professorat per part de l'alumnat
Màster Ofical en Gestió Esportiva en línia en castellà
Curs  Nivell de resposta Valoració global
2021-22 19% 85,3%
2020-21 8,6% 79,2%
2019-20 0% -
2018-19 16,3% 100%
2017-18 69,9% 86,7%

*% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...

 

Valoració dels Mòduls per part de l'alumnat
 Màster Ofical en Gestió Esportiva en línia en anglès
Curs  Nivell de resposta Valoració global
2021-22 17% 85%
2020-21 3,5% 100%
2019-20 1% 55,6%
2018-19 7,3% 83,3%
2017-18 29,5% 90,1%

*% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...

 

Valoració del professorat per part de l'alumnat
Màster Ofical en Gestió Esportiva en línia en anglès
Curs  Nivell de resposta Valoració global
2021-22 18% 81%
2020-21 7% 83%
2019-20 0% -
2018-19 6,7% 73,2%
2017-18 37,5% 92%

*% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...