Formació

Matrícula i serveis

Enquesta de Matriculació (Curs 2020-2021)
  % Resposta  Eines de suport* Procés de matriculació* Gestió d'incidències*
Màster en Gestió Esportiva / Sport Management 25% 68,8% 64,6% 61,6%

*% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...

 

Enquesta de Serveis MUESPORT 209-20