Formació

Totes les enquestes del Màster*

Enquestes de satisfacció i valoració

*El Màster Universitari en Comptabilitat Superior i Auditoria s’inicia nou després de la reverificació i canvia el seu nom per Màster Oficial en Auditoria de Comptes i Comptabilitat. 

Consulteu les dades dels resultats del Màster antic, tot seguit: