Formació

Satisfacció dels tutors / empreses*

*El Màster Oficial en Auditoria de Comptes i Comptabilitat s’inicia nou després de la reverificació del Màster Universitari en Comptabilitat Superior i Auditoria. 

Consulteu les dades de resultats del Màster antic, tot seguit:

Enquesta de Satisfacció dels tutors i les tutores d'empresa (Curs 2019-2020)
  % Resposta Satisfacció amb l’alumnat* Satisfacció amb la Unitat de Pràctiques i Borsa de Treball* Incorporació d’estudiants a l’empresa després de les pràctiques
Màster Universitari en Comptabilitat Superior i Auditoria 53,8% 3 3,3 100%

*Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 0 a 4)