Formació

Matrícula i serveis*

Avís

*El Màster Oficial en Auditoria de Comptes i Comptabilitat s’inicia nou després de la reverificació del Màster Universitari en Comptabilitat Superior i Auditoria. 

Consulteu els resultats de satisfacció del Màster antic, tot seguit:

Enquesta de Matriculació (Curs 2020-2021)
  % Resposta  Eines de suport* Procés de matriculació* Gestió d'incidències*
Màster Universitari en Comptabilitat Superior i Auditoria 11,1% - 37,5% 0%

*% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...

 

Enquesta de Serveis MUCSA 2019-20