Formació

Matrícula i serveis

Enquesta de Matriculació (Curs 2020-2021)
Màster en Gestió Esportiva / Sport Management
Nivell de resposta  Eines de suport* Procés de matriculació* Gestió d'incidències*
25% 68,8% 64,6% 61,6%

*% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...

Enquesta de Serveis (Curs 2020-2021)

Màster en Gestió Esportiva / Sport Management
Nivell de resposta*  Recursos de la UAB* Medi ambient*
7,1% 66,7% 66,7%
Unitat de pràctiques* Comunicació* Instal·lacions*
66,7% 57,9% 61,1%
Secretaria acadèmica* Gestió informàtica* Campus Virtual*
66,7% 57,1% 100%

*% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...

 

 

Enquesta de Serveis MUESPORT 209-20