Formació

Satisfacció i inserció laboral

Enquesta de Satisfacció dels titulats i les titulades (Titulats/des 2019-2020)
  % Resposta Planificació i organització dels estudis* Professorat* Recursos, instal·lacions i serveis* Qualitat de la formació* Satisfacció amb la titulació*
Màster en Didàctica del Xinés per Hispanoparlants 15,8% 4,3 4,5 4,2 4,6 4,3

*Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 1 a 5)

Enquesta d'Inserció laboral (Titulats/des 2018-2019)
  % Resposta Treballa actualment Té una feina relacionada amb els estudis Té una jornada laboral a temps complet Satisfacció laboral (Mitjana 0-10)
Màster en Didàctica del Xinés per Hispanoparlants   73,7% 78,6% 69,2% 76,9% 6,8