Formació

Satisfacció dels tutors / empreses

Enquesta de Satisfacció dels tutors i les tutores d'empresa (Curs 2019-2020)
  % Resposta Satisfacció amb l’alumnat* Satisfacció amb la Unitat de Pràctiques i Borsa de Treball* Incorporació d’estudiants a l’empresa després de les pràctiques
Màster en Didàctica del Xinés per Hispanoparlants 60% 2,8 2,8 11,1%

*Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 0 a 4)