Formació

Matrícula i serveis

Nota: Aquest màster no es va impartir durant el curs 2020-2021.

Enquesta de Matriculació (Curs 2020-2021)
  % Resposta  Eines de suport* Procés de matriculació* Gestió d'incidències*
Màster en Didàctica del Xinés per Hispanoparlants 0% - - -

*% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...

 

Enquesta de Serveis MUDXHP 2019-20