Formació

Satisfacció i inserció laboral*

Avís

*El Màster Oficial en Auditoria de Comptes i Comptabilitat s’inicia nou després de la reverificació del Màster Universitari en Comptabilitat Superior i Auditoria. 

Consulteu els resultats de satisfacció del Màster antic, tot seguit:

 
  % Resposta Planificació i organització dels estudis* Professorat* Recursos, instal·lacions i serveis* Qualitat de la formació* Satisfacció amb la titulació*
Màster Universitari en Comptabilitat Superior i Auditoria 50% 4,3 4 4 4,2 4,1

*Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 1 a 5)

 

Enquesta d'Inserció laboral (Titulats/des 2018-2019)
  % Resposta Treballa actualment Té una feina relacionada amb els estudis Té una jornada laboral a temps complet Satisfacció laboral (Mitjana 0-10)
Màster Universitari en Comptabilitat Superior i Auditoria  80% 100% 83% 100% 7,5