Màsters universitaris La UAB ofereix programes de postgrau d'alt nivell
Llistat de màsters oficials de l'àmbit de coneixement de medicina
Nom Tipus Places Modalitat
Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina Màster Universitari UAB 40 places Presencial
Citogenètica i Biologia de la Reproducció Màster Universitari UAB 25 places Presencial
Erasmus Mundus en Educació internacional en Vacunes / Erasmus Mundus in Leading International Vaccinology Education Erasmus Mundus 25 places
Erasmus Mundus en Malalties Infeccioses i Una Sola Salut / Erasmus Mundus in Science in Infectious Diseases and One Health Erasmus Mundus
Farmacologia Màster Universitari UAB 25 places Presencial
Farmacovigilància i Farmacoepidemiologia / Pharmacovigilance and Pharmacoepidemiology Interuniversitari

Online

Immunologia Avançada Interuniversitari
Iniciació a la Recerca en Salut Mental Interuniversitari

Semipresencial

Investigació Clínica Aplicada en Ciències de la Salut Màster Universitari UAB 25 places Presencial
Medicina Transfusional i Teràpies Cel·lulars i Tissulars / Master's degree in Transfusion Medicine and Cellular and Tissue Therapies Interuniversitari 50 places

On line

Microbiologia Aplicada Màster Universitari UAB 25 places Presencial
Neurociències Màster Universitari UAB 40 places Presencial
Neurorehabilitació Màster Universitari UAB 20 places Presencial
Recerca Biomèdica Translacional Màster Universitari UAB 50 places Presencial
Recerca Clínica Interuniversitari
Salut Pública Interuniversitari
Zoonosi i Una Sola Salut (ONE HEALTH) Màster Universitari UAB 25 places Presencial