Màster oficial en Investigació Clínica Aplicada en Ciències de la Salut

Formar professionals sanitaris que combinin el seu exercici professional amb el desenvolupament de l'activitat investigadora

 • Màster Oficial UAB
 • Crèdits: 60 ECTS
 • Inici de la preinscripció 10/01/2020
  Veure el calendari
 • Places: 25 places
 • Preu: 46,11€ per crèdit (estudiants UE o residents). Curs 2020-2021.
  75€ per crèdit (estudiants no UE no residents). Curs 2020-2021.

 • Idioma: Català (10%), castellà (80%)i anglès (10%).
 • Modalitat: Presencial
 • Centre docent: Facultat de Medicina
La complexitat creixent de les Ciències de la Salut i el desafiament dels avenços en els múltiples fronts diagnòstics i terapèutics que exploren les ciències biomèdiques, fan de la recerca clínica una necessitat formativa indispensable per als futurs mèdics i professionals sanitaris.

El Màster en Recerca Clínica Aplicada en Ciències de la Salut ofereix un marc genèric de formació postgraduada d'alt nivell, l'objectiu del qual consisteix a formar investigadors solvents capaços de gestar i de portar a bon terme projectes de recerca vinculats a la seva trajectòria clínica.

Una vegada que els estudiants hagin adquirit les bases metodològiques de recerca en un mòdul inicial obligatori i comú, hauran d'escollir el seu propi itinerari entre dos dels mòduls optatius que s'ofereixen i integren dins dels departaments de la Facultat de Medicina de la UAB. Finalment, els estudiants realitzaran un període de pràctiques de recerca supervisada i desenvoluparan un Treball de recerca, per obtenir així el títol de Màster.

Sortides professionals

El principal objectiu d'aquest màster és capacitar professionals sanitaris a què combinin el seu exercici professional amb el desenvolupament de l'activitat investigadora, de manera que així puguin respondre preguntes clíniques i sanitàries d'interès que acabin revertint en una millora de la salut dels pacients.

Així mateix, per a aquelles persones que vulguin dedicar-se professionalment a la investigació aplicada, el màster els ofereix un primer pas necessari per conèixer les aplicacions i les experiències en nombrosos camps, de manera que els possibilita per optar a llocs de tècnics d'investigació i de suport a qualsevol centre o institut. Sens dubte, el fet de continuar la formació rebuda en el màster amb un doctorat no fa sinó incrementar els coneixements i competència dels titulats.

Pràctiques

Web del màster

http://icacs.uab.cat/

Qualitat

Segell d'AQU Catalunya del Màster Oficial - Investigació Clínica Aplicada en Ciències de la Salut Accedir a l'apartat de El màster en xifres