Màster Universitari en Investigació Clínica Aplicada en Ciències de la Salut

Una oportunidat d'introduir-se i aprofundir en la metodologia de la investigació aplicada des d'una òptica pràctica i multidiscilipinària i amb una perspectiva local i internacional a la vegada

Informació general

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions de cada programa. Del 2 al 6 d'octubre: Inscripcions obertes!

 • Màster Universitari UAB
 • Crèdits: 60 ECTS
 • Inici de la preinscripció 13/01/2023
  Veure el calendari
 • Estat de la preinscripció: Oberta
 • Places: 25 places
 • Preu: 27,67€ per crèdit (estudiants UE o residents). Curs 2023-2024.
  75€ per crèdit (estudiants no UE no residents). Curs 2023-2024.

 • Idioma: Català (10%), castellà (80%)i anglès (10%).
 • Modalitat: Presencial
 • Centre docent: Facultat de Medicina

La complexitat creixent de la Medicina i el desafiament dels avenços diagnòstics i terapèutics de les ciències de la salut fan de la investigació clínica una necessitat indispensable per als actuals i futurs professionals sanitaris. Per això, l'objectiu del Màster d'Investigació Clínica Aplicada a les Ciències de la Salut és formar professionals que incorporin el pensament crític per gestar i dur a bon terme projectes de recerca vinculats a la seva respectiva àrea clínica, alhora que disposin de prou capacitat per avaluar de manera adequada el coneixement que es va produint.

Un coneixement que no és pur ni absolut i que per això necessita del mètode científic per a ser depurat contínuament, superant els notables perills de ser desvirtuat o manipulat. Necessitem millor investigació aplicada, no necessàriament més, per millorar la salut.

Si vols endinsar-te en aquest camp i així mateix conèixer un ampli ventall de professionals, projectes i iniciatives que ja estan treballant en ell, aquest màster és la teva!

Sortides professionals

El principal objectiu d'aquest màster és capacitar professionals sanitaris a què combinin el seu exercici professional amb el desenvolupament de l'activitat investigadora, de manera que així puguin respondre preguntes clíniques i sanitàries d'interès que acabin revertint en una millora de la salut dels pacients.

Així mateix, per a aquelles persones que vulguin dedicar-se professionalment a la investigació aplicada, el màster els ofereix un primer pas necessari per conèixer les aplicacions i les experiències en nombrosos camps, de manera que els possibilita per optar a llocs de tècnics d'investigació i de suport a qualsevol centre o institut. Sens dubte, el fet de continuar la formació rebuda en el màster amb un doctorat no fa sinó incrementar els coneixements i competència dels titulats.

Testimonis

Pràctiques

Universitat coordinadora:

Universitat Autònoma de Barcelona

Universitats participants

Universitat Autònoma de Barcelona

Qualitat

Segell d'AQU Catalunya del Màster Oficial - Investigació Clínica Aplicada en Ciències de la Salut Accedir a l'apartat de El màster en xifres

Més informació