Màster Universitari en Investigació Clínica Aplicada en Ciències de la Salut

Una oportunidat d'introduir-se i aprofundir en la metodologia de la investigació aplicada des d'una òptica pràctica i multidiscilipinària i amb una perspectiva local i internacional a la vegada

Admissió Màster Oficial - Investigació Clínica Aplicada en Ciències de la Salut

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions de cada programa. Del 2 al 6 d'octubre: Inscripcions obertes!

Calendari general

Del 13 de gener al 4 d'octubre de 2023.
Dins aquest termini general, cada centre docent estableix els seus períodes de preinscripció, que poden variar d'aquest calendari general de referència.
Consulta el període d'admissió del màster en l'apartat específic "Calendari d'admissió del centre docent".

Calendari d'admissió del centre docent

 

Presentació de sol·licituds d'admissió Data límit de les sol·licituds Data límit per reservar plaça / matrícula
Del 13/01/23 al  30/04/23 15/05/2023 Fins un mes després de la notificació d’admissió. Matrícula al Juliol (en el calendari establert) En cas que no es faci aquest pagament en el termini establert, la Facultat es reserva el dret d'assignar la plaça a un altre aspirant.
De l’1/05/23 al 25/06/23 5/07/2023 Sense Reserva plaça: Matrícula al Juliol . En cas que no es faci aquest pagament o la matrícula en el termini establert, la Facultat es reserva el dret d'assignar la plaça a un altre aspirant.
Del 26/06/23 al 31/08/23 8/09/2023 Només si hi ha places disponibles. Sense reserva de plaça. Matrícula en el termini establert 
De l’1/09/23 al 4/10/23 16/10/2023 Només si hi ha places disponibles. Sense reserva de plaça. Matrícula en el termini establert