Màster oficial en Investigació Clínica Aplicada en Ciències de la Salut

Formar professionals sanitaris que combinin el seu exercici professional amb el desenvolupament de l'activitat investigadora

Màster Oficial - Investigació Clínica Aplicada en Ciències de la Salut

Guies docents dels mòduls

Descripció del màster

Es tracta d'un màster de 60 crèdits d'orientació investigadora. Inclou un mòdul metodològic obligatori comú per a tots els alumnes (10 crèdits), dos mòduls optatius (cada un de 10 crèdits), un mòdul obligatori de pràctiques d'investigació (15 crèdits) i un mòdul obligatori de treball fi de màster (15 crèdits) . El màster té una durada d'un curs acadèmic distribuït en dos semestres.

Horaris

Als màsters oficials de la UAB majoritàriament es realitzen les classes presencials en horari de tarda, a partir de les 15 hores, de dilluns i divendres. Segons el semestre poden ser tots els dies de la setmana o només alguns. Normalment, s'estableixen els horaris semestrals intentant que les classes estiguin concentrades en dos o tres dies a la setmana

Estructura del pla d'estudis

 

 
Caràcter Crèdits
Obligatoris 25
Optatius 20
Treball de fi de màster 15
TOTAL 60
 

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Metodologia Bàsica en Recerca Clínica 10 OB
Pràctiques de Recerca 15 OB
Treball de Final de Màster 15 OB
Bases Fisiopatològiques i Tecnològiques 10 OT*
Epidemiologia Clínica i Estadística 10 OT*
Microbiologia en Ciències de la Salut 10 OT*
Recerca Clínica Avançada 10 OT*
Recerca en Clínica Neuropsiquiàtrica 10 OT*
Recerca en Farmacologia Clínica 10 OT*
Recerca en Pediatria 10 OT*

* Optatius, s'han de cursar 20 crèdits

 

OB: Obligatoris
OT: Optatius