Màster Universitari en Investigació Clínica Aplicada en Ciències de la Salut

Una oportunidat d'introduir-se i aprofundir en la metodologia de la investigació aplicada des d'una òptica pràctica i multidiscilipinària i amb una perspectiva local i internacional a la vegada

Pla d'estudis Màster Oficial - Investigació Clínica Aplicada en Ciències de la Salut

Equipaments

Unitat Docent de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
Altres Unitats Docents.
Edifici Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona - IMIM.

Material recomanat a l'estudiant

Fletcher RH, Fletcher SW, Fletcher GS. Clinical epidemiology. The essentials. 5th ed. Baltimore: Wolters, Kluwer, Lippincott, Williams & Wilkins; 2012.
 
Evans IG, Ornton HTH, Chalmers I. ¿Cómo se prueban los tratamientos?. Una mejor investigación para una mejor atención de salud. https://bibliovirtual.files.wordpress.com/2014/12/testing-treatments-spanish.pdf