Màster universitari en Investigació Clínica Aplicada en Ciències de la Salut

Una oportunidat d'introduir-se i aprofundir en la metodologia de la investigació aplicada des d'una òptica pràctica i multidiscilipinària i amb una perspectiva local i internacional a la vegada

Admissió Màster Oficial - Investigació Clínica Aplicada en Ciències de la Salut

Calendari general

De l'1 de febrer al 3 d'octubre de 2022.
Dins aquest termini general, cada centre docent estableix els seus períodes de preinscripció, que poden variar d'aquest calendari general de referència.
Consulta el període d'admissió del màster en l'apartat específic "Calendari d'admissió del centre docent".

Calendari d'admissió del centre docent

 
Presentació de sol·licituds d'admissió Data límit de les sol·licituds Data límit per reservar plaça / matrícula
De l’1/02/2022 fins el 30/04/2022 16/05/2022 Fins un mes després de la notificació d’admissió (data límit reserva plaça: 17/06/2022). Matrícula al Juliol (en el calendari establert) En cas que no es faci aquest pagament en el termini establert, la Facultat es reserva el dret d'assignar la plaça a un altre aspirant.
De l’1/05/2022 fins el 23/06/2022 30/06/2022 Sense Reserva plaça: Matrícula al Juliol . En cas que no es faci aquest pagament o la matrícula en el termini establert, la Facultat es reserva el dret d'assignar la plaça a un altre aspirant.
Del 24/06/2022 fins el 31/08/2022 09/09/2022 Només si hi ha places disponibles. Sense reserva de plaça. Matrícula en el termini establert 
De l’1/09/2022 fins el 3/10/2022 07/10/2022 Només si hi ha places disponibles. Sense reserva de plaça. Matrícula en el termini establert