Màsters oficials La UAB ofereix programes de postgrau d'alt nivell
Llistat de màsters oficials de l'àmbit de coneixement de medicina
Nom Tipus Places Modalitat
Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina Màster Oficial UAB 40 places Presencial
Citogenètica i Biologia de la Reproducció Màster Oficial UAB 25 places Presencial.
Erasmus Mundus en Educació internacional en Vacunes / Erasmus Mundus in Leading International Vaccinology Education Erasmus Mundus 25 places
Erasmus Mundus en Malalties Infeccioses i Una Sola Salut / Erasmus Mundus in Science in Infectious Diseases and One Health Erasmus Mundus
Farmacologia Màster Oficial UAB 25 places Presencial.
Farmacovigilància i Farmacoepidemiologia / Pharmacovigilance and Pharmacoepidemiology Interuniversitari En línia
Immunologia Avançada Interuniversitari
Iniciació a la Recerca en Salut Mental Interuniversitari
Investigació Clínica Aplicada en Ciències de la Salut Màster Oficial UAB 25 places Presencial
Medicina Transfusional i Teràpies Cel·lulars i Tissulars / Master's degree in Transfusion Medicine and Cellular and Tissue Therapies Interuniversitari 50 places

En línia

Microbiologia Aplicada Màster Oficial UAB 25 places Presencial
Neurociències Màster Oficial UAB 40 places Presencial.
Neurorehabilitació Màster Oficial UAB 20 places Presencial.
Recerca Biomèdica Translacional Màster Oficial UAB 50 places Presencial
Recerca Clínica Interuniversitari
Salut Pública Interuniversitari
Zoonosi i Una Sola Salut (ONE HEALTH) Màster Oficial UAB 25 places Presencial