Doctorats La UAB és reconeguda internacionalment per la qualitat i la innovació en la recerca.
Tria futur, tria UAB.

Activitats formatives curs 2022-2023

Programa d'activitats

Els programes de doctorat inclouen formació investigadora tant transversal com específica de l’àmbit de cada programa.

Les activitats formatives transversals són aquelles que són d’utilitat per a totes les persones que estan fent un doctorat amb independència de quina sigui la seva àrea de coneixement, ja que promouen la formació en competències transversals durant l’etapa formativa del doctorat. Les activitats transversals organitzades per la UAB, i impulsades des de l’Escola de Doctorat, es recullen en aquest apartat per facilitar que les doctorandes i els doctorands tinguin al seu abast la informació disponible de manera senzilla i àgil.

Pel que fa a les activitats formatives específiques, trobareu la informació corresponent a les fitxes individuals de cadascun dels programes de doctorat.

Dins les activitats formatives transversals estan inclosos els cursos de llengües que el Servei de Llengües de la UAB programa específicament per a l'alumnat de doctorat: el curs d'Acompanyament a la redacció de tesis doctorals en català i el curs Redactar la tesi en anglès.

Dintre de l’oferta de l’Escola, trobareu també cursos relacionats amb les competències del Doctorat Industrial com Valida la teva recerca, Propietat intel·lectual de base tecnològicaTècniques de lideratge, El teletreball o Com ampliar la xarxa de contactes per aconseguir feina, entre d’altres. L’oferta de les activitats podrà anar variant cada curs, en funció de la disponibilitat dels formadors. En la mateixa activitat podreu comprovar en quines llengües s’imparteix.

Per a més informació sobre com obtenir els certificats d’assistència a les activitats transversals, podeu contactar amb: Gestió ed.transversals@uab.cat

Per a incorporar aquestes activitats al vostre expedient, podeu consultar aquest vídeo (podeu activar/desactivar els subtítols des de la icona de la cantonada inferior dreta). Seleccioneu el tipus d’activitat 65 (Activitat Transversal) i introduïu el nom de l’activitat al camp “Descripció”. Es recomana omplir aquest camp en els tres idiomes disponibles (català, castellà i anglès).

A continuació trobareu el programa de cursos. Aquestes activitats estan adreçades exclusivament a les persones que durant el curs acadèmic actual estiguin matriculades a l’Escola de Doctorat dintre d’un dels programes de doctorat que ofereix la UAB. El programa d'activitats podria estar subjecte a petits canvis.

REDACTAR LA TESI EN ANGLÈS

Ciències, Ciències de la Salut i Enginyeries
Data:
del 24/10/2022 al 28/11/2022, dilluns i dimecres de 17 a 19 h
Modalitat: virtual
Idioma: anglès
Formador: Servei de Llengües

Ciències Socials i Jurídiques, Arts i Humanitats
Data: del 25/10/2022 al 29/11/2022, dimarts i dijous de 17 a 19 h
Modalitat: presencial
Idioma: anglès
Formador: Servei de Llengües
Dirigit a: personal investigador en formació que acrediti un nivell B2.2 d'anglès i que no tingui l'anglès com a idioma nadiu

S'hi tracten qüestions relacionades amb la redacció academicocientífica, amb les característiques dels llenguatges d'especialitat i amb les convencions pròpies dels textos formals universitaris. El curs es concep com un suport en el procés de redacció de la tesi. S'hi encoratja els participants a aportar fragments del text amb la finalitat d'ajudar-los a resoldre dificultats concretes del seu procés d'escriptura. Les sessions d’aquest curs es faran de manera virtual mitjançant videoconferència.

Més informació al web del Servei de Llengües.


PRESENTING RESEARCH

Data: del 25/10/2022 al 29/11/2022, dimarts i dijous de 13 a 15 h
Modalitat: presencial
Lloc: Aula 25, Aulari Central (edifici J)
Idioma: anglès
Formador: Servei de Llengües
Dirigit a: personal investigador en formació que acrediti un nivell B2.2 d'anglès i que no tingui l'anglès com a idioma nadiu

L'Escola de Doctorat organitza, juntament amb el Servei de Llengües, aquest curs orientat a reforçar les habilitats dels investigadors per poder fer exposicions en llengua anglesa en sessions de treball, tallers, jornades o congressos. Els assistents aprenen a controlar l'angoixa i els nervis abans d'una presentació, a triar els continguts amb criteri i organitzar-los per fer una exposició oral interessant i persuasiva, a adequar el discurs al públic, a elaborar i utilitzar un guió i altres sistemes de suport a la transmissió del contingut( PowerPoint o Prezi), a expressar-se amb naturalitat i a saber gestionar les preguntes del públic. El curs incideix també en aspectes de registre i de correcció lingüística.

Inscripcions aquí.


COM ESCRIURE UN ABSTRACT I RESUMIR UN ARTICLE CIENTÍFIC

Data 1r grup: 24/10/2022 de 10 a 12 h
Data 2n grup: 24/10/2022 de 15 a 17 h
Modalitat: Virtual
Idioma: anglès
Formadora: Blanca Arias Badia
Dirigit a: personal investigador en formació

L'Escola de Doctorat organitza aquest curs que pretén donar resposta, entre altres, a les següents preguntes: Quina informació deu incloure un abstract? Quina és la millor manera de distribuir la informació? Per què són importants les paraules clau? Com podem evitar les imprecisions? També es tractaran qüestions d'estructura i estil i es donaran consells per respondre a les expectatives dels editors i revisors de les revistes.

Aquesta sessió pràctica es basarà en exemples reals de diferents àmbits d'estudi. S'anima els assistents a portar els seus propis abstracts per fer-ne una revisió conjunta.

Inscripció grup matí.

Inscripció grup tarda.


DE LA CIÈNCIA AL MERCAT

Data: octubre-desembre 2022, horari per concretar
Modalitat: presencial (Startup UB lab)
Idioma: català i castellà
Dirigit a: alumnat de màster o doctorat

La Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat Pompeu Fabra posen en marxa la quarta edició del programa "De la Ciència al Mercat", un curs formatiu totalment subvencionat per promoure l'emprenedoria científica. El programa consta de 120 hores de formació sobre transferència de coneixement i creació d'empreses. A més a més, cada projecte gaudirà d'entre 2 i 10 hores de tutoria individualitzada amb professionals experts del sector.

Més informació sobre el programa i les inscripcions aquí.

RESEARCH YOURSELF ®. ACTIVITAT CANCEL·LADA.

Data: 3, 10, 17 i 24/11/2022, de 15 a 17 h
Modalitat: virtual
Idioma: anglès
Formadors: Elvira Reche, doctora en Psicologia de la Salut
Dirigit a: personal investigador en formació

El doctorat et produeix estrès? et sents sobrepassat o sobrepassada per la pressió? Et preocupa la relació amb el teu supervisor o supervisora i amb la resta del teu equip? Tens dificultats per conciliar el doctorat amb la teva vida personal? Segons els estudis més recents, la consecució d'un doctorat, tot i ser una experiència molt gratificant, pot ser també un procés mentalment difícil. Per aquesta raó, l'Escola de Doctorat organitza aquest curs de quatre sessions que, mitjançant tècniques de coaching i pràctiques de mindfulness, tracta de proporcionar eines per combatre l'ansietat, les pors i les frustracions que poden sorgir en aquesta etapa formativa.

Sessió 1: Què és i què no és el mindfulness. És útil per al personal investigador?
Sessió 2: Tenim un perfil emocional? Què és la regulació emocional? Pot mesurar-se?
Sessió 3: Quins són els principals estressors del personal investigador? Quines són les limitacions de temps durant el meu doctorat i per què procrastino... de tant en tant?
Sessió 4: És possible una comunicació conscient amb el meu grup de recerca i /o el meu director/a de tesi?

Més informació i inscripcions a l'Aula Moodle.
 

RRI: INTEGRANT LA RECERCA I LA INNOVACIÓ RESPONSABLE ALS PROJECTES DE DOCTORAT. ACTIVITAT CANCEL·LADA.

Data: 4 & 7/11/2022, de 10 a 13 h
Modalitat: presencial
Lloc: aula 1+2, Escola de Doctorat
Idioma: castellà/català. Material: anglès
Formadores: Begoña Miñarro i Núria Claver
Dirigit a: personal investigador en formació, preferiblement a l'inici del seu projecte d'investigació.

Aquest seminari presentarà als estudiants els diferents conceptes de Recerca i Innovació Responsable (RRI) i els farà reflexionar sobre com portar a terme projectes d'investigació responsables. Els estudiants aprendran i reflexionaran sobre els diferents conceptes de RRI.
També presentaran els seus projectes d'investigació o les seves idees i identificaran les possibilitats per fer-los més responsables mitjançant l'ús de la RRI.

Inscripcions a l'Aula Moodle.
 

LEGO® SERIOUS PLAY®

Data: 15/11/2022, de 9 a 14 h
Modalitat: presencial
Lloc: aula 1+2, Escola de Doctorat
Idioma: castellà
Formadora: Teresa Guix (Co-empren)
Dirigit a: personal investigador en formació

El seminari "Lego® Serious Play®" té com a objectiu potenciar la capacitat de crear i de resoldre temes complexos tant a nivell individual com de forma col·laborativa. Es donarà a conèixer la Metodologia Lego® Serious Play® i les seves possibles aplicacions

Més informació sobre el programa i les inscripcions a l'Aula Moodle.


BONES PRÀCTIQUES I INTEGRITAT DE LA RECERCA A LA UAB

Curs d'autoaprenentatge virtual disponible al llarg de tot el període acadèmic.
Modalitat: virtual
Formador: Comissió d'Ètica en l'Experimentació Animal i Humana
Idioma: anglès 
Dirigit a: personal investigador en formació

L’Escola de Doctorat organitza aquest seminari online amb l'objectiu de conscienciar el personal investigador en formació de les seves responsabilitats com a personal científic, així com dotar-lo d’eines per adreçar aspectes relacionats amb la integritat i l’ètica a la recerca en un sentit ampli, al temps que es promou una recerca responsable. Els doctorands i doctorandes tindran l’oportunitat de conèixer els principis ètics i aplicar-los als problemes que puguin trobar mentre desenvolupen la seva activitat professional.

Més informació a l'Aula Moodle. 


DE LA IDEA AL PROTOTIP: SESSIÓ INTRODUCTÒRIA AL DESIGN THINKING

Data: 23/11/2022, de 14 a 16 h
Modalitat: virtual
Idioma: anglès
Formador: David Hernández (Parc de Recerca)
Dirigit a: personal investigador en formació 

L'Escola de Doctorat organitza, juntament amb el Parc de Recerca de la UAB, aquest curs que busca ser una primera aproximació al procés de transformació d'una idea en projecte mitjançant la metodologia del Design Thinking.

Objectius:

 • Donar nocions generals sobre com transformar una idea en un projecte
 • Impulsar els projectes de recerca mitjançant el Design Thinking
 • Fer-vos partícips de processos de creativitat espontània i co-creació
 • Donar a conèixer els UAB Open Labs i els recusos de prototipatge a la UAB

Més informació sobre el programa i les inscripcions a l'Aula Moodle.


SESSIÓ DE BENVINGUDA. EL DOCTORAT COM A ETAPA FORMATIVA. Curs 2022-2023

Data: 29/11/2022, d'11 a 12 h.
Modalitat:  Virtual
Idioma: castellà
Dirigit a: personal investigador en formació 

La sessió de benvinguda de l’Escola de Doctorat de la UAB està especialment pensada per al personal investigador en formació de primer any tot i que està oberta també a alumnes d'altres cursos que hi puguin estar interessats. Aquesta sessió combinarà una conferència en directe sobre la ciència oberta amb unes càpsules formatives que estaran disponibles a l'Aula Moodle i on s'explicaran els aspectes més pràctics del doctorat.

Més informació i inscripcions a l'Aula Moodle.


ZOTERO

Curs d'autoaprenentatge virtual disponible de novembre a maig

Modalitat: virtual
Idioma: català, castellà i anglès
Formador:Servei de Biblioteques
Dirigit a: personal investigador en formació

Curs de 5 mòduls. L'objectiu d'aquest curs és oferir una visió àmplia del gestor bibliogràfic Zotero, que permet emmagatzemar, organitzar, gestionar i compartir la informació. El temps de dedicació estimat és de 4,5 hores.

Continguts

 • Què és Zotero
 • Biblioteca personal
 • Organitzar la biblioteca personal
 • Llistar i inserir la bibliografia en un text
 • Treballar en grup

Més informació a l'Aula Moodle.

INTRODUCCIÓ AL RISC QUÍMIC AL LABORATORI

Curs d'autoaprenentatge virtual disponible al llarg de tot el període acadèmic.
Modalitat: virtual
Idioma: català, castellà i anglès 
Formador: Servei de Prevenció
Dirigit a: curs especialment recomanat per a tot el personal investigador en formació que treballi a un laboratori. Aquesta activitat és equivalent a l'activitat del mateix nom que ofereix la Unitat de Formació.

L'Escola de Doctorat organitza, juntament amb el Servei de Prevenció, aquest curs orientat a informar i sensibilitzar sobre els factors de risc per a la seguretat i salut humana més habituals a l'entorn dels laboratoris de recerca, fent incidència especialment en la identificació del risc i en els sistemes de protecció més habituals.

Objectius

• Identificar i conèixer els riscos més habituals a l'entorn del laboratori.
• Conèixer les vies d'entrada més habituals dels contaminants químics i agents biològics.
• Conèixer els sistemes de protecció més habituals a l'entorn del laboratori. Vitrines de gasos, cabines de seguretat biològica, equips de protecció individual.
• Conèixer diverses eines per a una valoració qualitativa del risc.
• Sensibilització envers la cultura preventiva.

Més informació a l'Aula Moodle.


COM DISSENYAR LA TEVA TESI AMB EL PROGRAMARI IDEA PUZZLE®

Data: 1/12/2022, d'11 a 12.30 h
Modalitat: virtual
Idioma: anglès
Formador: Ricardo Morais (Idea Puzzle)
Dirigit a: personal investigador en formació

L'Escola de Doctorat organitza aquest seminari on s'explicarà l'ús i el potencial del programari Idea Puzzle® dirigit a dissenyar, diagnosticar i defensar un projecte de recerca. Aquest sistema permet millorar les competències de recerca amb projecció en tota la carrera investigadora.

Continguts:

 1. Recerca com a un sistema de 21 qüestions
 2. Qüestions teòriques de la teva recerca
 3. Qüestions metodològiques de la teva recerca
 4. Qüestions empíriques de la teva recerca
 5. Qüestions retòriques de la teva recerca
 6. Qüestions d'autoria de la teva recerca
 7. Aplicació a la recerca dels participants amb el programari Idea Puzzle®

Més informació a l'Aula Moodle.


ELEVATOR PITCH

Data: 7, 12, 14, 19 & 21/12/2022 de 10 a 12 h
Idioma: anglès
Modalitat: virtual
Formador: Servei de Llengües
Dirigit a: personal investigador en formació que acrediti un B2.2 d'anglès  i que no tingui l'anglès com a idioma nadiu
Objectiu: preparar els i les assistents per poder explicar en anglès en un temps molt reduït el seu projecte.

L'Escola de Doctorat organitza, juntament amb el Servei de Llengües, aquest curs per crear un discurs interessant, amè, persuasiu i engrescador des del punt de vista del fons i la forma. El curs abordarà aspectes com l'anàlisi de les expectatives de l’interlocutor o l’audiència, la capacitat de síntesi i la comunicació de continguts complexos en un llenguatge planer i divulgatiu. Totes les persones assistents produiran un discurs breu que exposaran davant els companys i rebran un comentari sobre els punts forts i els punts febles de la intervenció.

Inscripció mitjançant l'Aula Moodle.


PERSPECTIVA DE GÈNERE EN RECERCA

Data: 12 & 15/12/2022, d'11 a 14 h
Modalitat: presencial
Lloc: sala Carles Perelló, Escola de doctorat
Idioma: català
Formador: Enrico Mora, Departament de Sociologia
Dirigit a: personal investigador en formació

L'Escola de Doctorat organitza el curs "Perspectiva de gènere en recerca". L'objectiu és facilitar els coneixements fonamentals per revisar la pràctica investigadora i crear projectes de recerca que tinguin en compte la dimensió i la perspectiva de gènere.

Més informació sobre el programa i les inscripcions a l'Aula Moodle.


RESEARCH PAPERS

Àmbits de les ciències socials i humanitats.
Data:
 del 13/12/2022 al 31/01/2023, dimarts i dijous de 15 a 17 h
Idioma: anglès
Modalitat: presencial
Lloc: Aula 25, Aulari Central (edifici J)
Formador: Servei de Llengües
Dirigit a: personal investigador en formació que acrediti un B2.2 d'anglès  i que no tingui l'anglès com a idioma nadiu
Objectiu: optimitzar la redacció d'articles científics en llengua anglesa.

L'Escola de Doctorat organitza, juntament amb el Servei de Llengües, aquest curs sobre un dels gèneres de discurs més habituals de la comunicació científica, l'article científic o paper. Els participants hi desenvolupen i hi consoliden les habilitats necessàries per redactar articles científics en anglès. S'hi tracten qüestions relacionades amb les parts estandarditzades dels articles (introducció, metodologia, resultats, discussió, conclusions) i el sentit i les característiques formals i discursives que han de tenir aquestes parts. També s'hi tracten qüestions relacionades amb el vocabulari i les estructures gramaticals i sintàctiques correctes en llengua anglesa, especialment les més productives, en la redacció dels articles.

Inscripció mitjançant l'Aula Moodle.

DIVULGACIÓ DE LA CIÈNCIA

Data: del 11/01/2023 al 25/01/2023, dilluns i dimecres de 10 a 12 h
Modalitat: virtual
Idioma: anglès
Formador: Servei de Llengües
Dirigit a: personal investigador en formació que acrediti un B2.2 d'anglès i que no tingui l'anglès com a idioma nadiu

L'Escola de Doctorat organitza, juntament amb el Servei de Llengües, aquest curs orientat a la producció de textos de divulgació científica, tant en llengua oral com en llengua escrita, amb l'objectiu d'aprendre a emprar un llenguatge planer a l'hora de divulgar la ciència en àmbits no especialitzats. Els assistents aprendran a ajustar el contingut a l'audiència, el registre i el to; a escollir el lèxic oportú; a gestionar les redundàncies i els mots de transició; a controlar les modalitats negativa i afirmativa del discurs amb l'objectiu d'aconseguir una claredat màxima; a gestionar adequadament l'aparició de la informació coneguda i desconeguda; a propiciar una bona progressió temàtica; a determinar les llargades de les frases i els paràgrafs per construir-los adequadament i a propiciar la comprensibilitat i la llegibilitat del text; entre d'altres.

Més informació i inscripcions a l'Aula Moodle.


CERCA I GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ: FONTS D'INFORMACIÓ

Data: vàries sessions
Modalitat: virtual / presencial (depenent de la sessió)
Idioma: castella i anglès
Formador: Servei de Biblioteques
Dirigit a: personal investigador en formació.  Recomanat per a l'alumnat de 1r de Doctorat

L'Escola de Doctorat organitza, juntament amb el Servei de Biblioteques de la UAB, aquest curs que ofereix una panoràmica dels principals recursos d'informació bibliogràfica, tant contractats com d'accés lliure, informant sobre les estratègies de cerca, continguts, alertes, possibilitats d'emmagatzematge i exportació dels resultats.

Continguts

 1. Les necessitats d'informació
 2. Elaboració d'una estratègia de cerca
 3. Avaluació dels resultats
 4. Cercador de les biblioteques UAB
 5. Cercar a Internet
 6. Bases de dades

Més informació i inscripcions a l'Aula Moodle.
 

RRI: INTEGRANT LA RECERCA I LA INNOVACIÓ RESPONSABLE ALS PROJECTES DE DOCTORAT

Data: 31/01 & 2/02/2023, de 10 a 13 h
Modalitat: presencial
Lloc: aula 1+2, Escola de Doctorat
Idioma: castellà/català. Material: anglès
Formadores: Begoña Miñarro i Núria Claver
Dirigit a: personal investigador en formació, preferiblement a l'inici del seu projecte d'investigació.

Aquest seminari presentarà als estudiants els diferents conceptes de Recerca i Innovació Responsable (RRI) i els farà reflexionar sobre com portar a terme projectes d'investigació responsables. Els estudiants aprendran i reflexionaran sobre els diferents conceptes de RRI.
També presentaran els seus projectes d'investigació o les seves idees i identificaran les possibilitats per fer-los més responsables mitjançant l'ús de la RRI.

Inscripcions a l'Aula Moodle.
 

ALL YOU NEED TO KNOW TO BE A RESEARCHER IN EUROPE

Curs d'autoaprenentatge virtual disponible al llarg de tot el període acadèmic.
Modalitat: virtual
Idioma: anglès 
Dirigit a: personal investigador en formació

L’Escola de Doctorat organitza aquest seminari online per informar els doctorands sobre els seus drets i obligacions com a investigadors, així com dels recursos que tant la Comissió Europea com la UAB posen al seu abast per desenvolupar la seva tasca investigadora a Europa.

Més informació a l'Aula Moodle

PROPIETAT INTEL·LECTUAL DE BASE TECNOLÒGICA: UN ENFOCAMENT PRÀCTIC SOBRE L'ÚS DE PATENTS, EL KNOW-HOW I ELS MODELS D'UTILITAT

Curs d'autoaprenentatge virtual disponible al llarg de tot el període acadèmic.
Modalitat: virtual
Idioma: català
Formador: Xavier Vallvé, cap de l'Oficina de Valorització i Patents
Dirigit a: investigadors en formació, preferentment d'àmbits científic-tecnològics

El seminari "Propietat intel·lectual de base tecnològica" proporciona una visió general sobre patents, know-how i models d'utilitat. En aquest curs els doctorands i doctorandes tindran al seu abast una sèrie de vídeos amb informació bàsica sobre com protegir la seva recerca i com gestionar les patents. El seminari està organitzat per l'Oficina de Valorització i Patents de la UAB com a part de les activitats de formació transversals organitzades per l'Escola de Doctorat.

Temes

 • Usos de la propietat intel·lectual de base tecnològica (o com esdevenir un investigador intel·ligent).
 • Patents: requeriments i exclusions, estructura, enjudiciament i infracció. • Models d'utilitat.
 • Know-how: quan mantenir la informació confidencial i comparació amb les patents.
 • Informació sobre patents: com treure avantatge de les recerques patentades per altres i múltiples usos de les bases de dades de patents.

Curs i programa a l'Aula Moodle.
 

RESEARCH YOURSELF ®

Data: 2, 9, 16 i 23/02/2023, de 15 a 17 h
Modalitat: presencial
Lloc: aula 1+2, Escola de doctorat
Idioma: castellà
Formadora: Elvira Reche, doctora en Psicologia de la Salut
Dirigit a: personal investigador en formació

El doctorat et produeix estrès? et sents sobrepassat o sobrepassada per la pressió? Et preocupa la relació amb el teu supervisor o supervisora i amb la resta del teu equip? Tens dificultats per conciliar el doctorat amb la teva vida personal? Segons els estudis més recents, la consecució d'un doctorat, tot i ser una experiència molt gratificant, pot ser també un procés mentalment difícil. Per aquesta raó, l'Escola de Doctorat organitza aquest curs de quatre sessions que, mitjançant tècniques de coaching i pràctiques de mindfulness, tracta de proporcionar eines per combatre l'ansietat, les pors i les frustracions que poden sorgir en aquesta etapa formativa.

Sessió 1: Què és i què no és el mindfulness. És útil per al personal investigador?
Sessió 2: Tenim un perfil emocional? Què és la regulació emocional? Pot mesurar-se?
Sessió 3: Quins són els principals estressors del personal investigador? Quines són les limitacions de temps durant el meu doctorat i per què procrastino... de tant en tant?
Sessió 4: És possible una comunicació conscient amb el meu grup de recerca i /o el meu director/a de tesi?

Més informació i inscripcions a l'Aula Moodle.
 

RESEARCH PAPERS

Àmbits de les ciències de la salut, ciències experimentals i enginyeries. Sessió compartida amb l'ICTA.
Data: del 13/02/2023 al 15/03/2023, dilluns i dimecres de 10 a 12 h
Modalitat: virtual
Idioma: anglès
Formador: Servei de Llengües
Dirigit a: personal investigador en formació que acrediti un B2.2 d'anglès i que no tingui l'anglès com a idioma nadiu
Objectiu: optimitzar la redacció d'articles científics en llengua anglesa.

L'Escola de Doctorat organitza, juntament amb el Servei de Llengües, aquest curs sobre un dels gèneres de discurs més habituals de la comunicació científica, l'article científic o paper. Els participants hi desenvolupen i hi consoliden les habilitats necessàries per redactar articles científics en anglès. S'hi tracten qüestions relacionades amb les parts estandarditzades dels articles (introducció, metodologia, resultats, discussió, conclusions) i el sentit i les característiques formals i discursives que han de tenir aquestes parts. També s'hi tracten qüestions relacionades amb el vocabulari i les estructures gramati cals i sintàctiques correctes en llengua anglesa, especialment les més productives, en la redacció dels articles. Inscripció mitjançant l'Aula Moodle.

Més informació i inscripcions a l'Aula Moodle.


CONCEPTES ESTADÍSTICS EN LA RECERCA

Data:
Accés a materials online: del 13/02 al 26/03/2023
Sessions Teams: 21, 28/02, 7 i 14/03, de 10.30 a 12 h
Modalitat: virtual
Idioma: anglès
Formador: Servei d'Estadística Aplicada
Dirigit a: personal investigador en formació

En aquest curs s’introduiran les principals idees i eines de l’anàlisi de dades. El curs ofereix una visió general de l’estadística aplicada començant pel disseny de l’experiment, la recollida de dades, el concepte i càlcul de la mida de mostra, l’estadística descriptiva i una pinzellada d’inferència estadística.

Més informació i inscripcions a l'Aula Moodle.


CIÈNCIA CIUTADANA: INCORPORANT LA PARTICIPACIÓ DE LA CIUTADANIA ALS PROJECTES DE DOCTORAT

Data: 14 & 16/02/2023, de 10 a 12 h
Modalitat: presencial
Lloc: aula 1+2, Escola de Doctorat
Idioma: català / castellà
Formadores: Begoña Miñarro i Sofía Mojica
Dirigit a: personal investigador en formació

La ciència ciutadana (CS) és un enfocament de recerca en ràpid creixement que promou la participació de científics no professionals en la recerca científica, des del disseny de les preguntes fins la formulació dels resultats. En aquest curs es repassaran els orígens, així com les tendències actuals. També hi haurà temps per reflexionar sobre com es dissenyaria un projecte de ciència ciutadana i quins elements de CS es podrien incloure en projectes actuals o futurs.

Més informació i inscripcions a l'Aula Moodle.
 

WEB OF SCIENCE I SCOPUS

Data: vàries sessions
Modalitat: virtual
Idioma: català, castellà i anglès
Formador: Servei de Biblioteques
Dirigit a: personal investigador en formació

L'Escola de Doctorat organitza, juntament amb el Servei de Biblioteques de la UAB, aquest curs que ofereix una introducció a les principals prestacions d’aquests dos recursos bibliogràfics i bibliomètrics d’importància cabdal pels doctorands. Durant el curs s’explicaran les estratègies de cerca, continguts, possibilitats d'emmagatzematge i exportació dels resultats, així com l’anàlisi de la qualitat de les revistes i la producció científica dels autors.

Continguts

1. Disseny de l'estratègia de cerca
2. Cerca a WOS
3. 
Cerca a Scopus
4. 
Principals indicadors de la recerca

Més informació i inscripcions a l'Aula Moodle.


REDACTAR LA TESI EN ANGLÈS

Ciències, Ciències de la Salut i Enginyeries
Data:
 del 20/02/2023 al 22/03/2023, dilluns i dimecres de 17 a 19 h
Modalitat: presencial
Idioma: anglès
Formador: Servei de Llengües
Dirigit a: personal investigador en formació que acrediti un nivell B2.2 d'anglès i que no tingui l'anglès com a idioma nadiu

S'hi tracten qüestions relacionades amb la redacció academicocientífica, amb les característiques dels llenguatges d'especialitat i amb les convencions pròpies dels textos formals universitaris. El curs es concep com un suport en el procés de redacció de la tesi. S'hi encoratja els participants a aportar fragments del text amb la finalitat d'ajudar-los a resoldre dificultats concretes del seu procés d'escriptura.

Més informació al web del Servei de Llengües


COM DEFENSAR LA TEVA TESI EN ANGLÈS

Data: del 20/02/2023 al 22/03/2023, dilluns i dimecres de 13 a 15 h
Modalitat: virtual
Idioma: anglès
Formador: Servei de Llengües
Dirigit a: personal investigador en formació que acrediti un nivell B2.2 d'anglès i que no tingui l'anglès com a idioma nadiu

Curs per preparar els candidats a doctors per presentar les fites de la seva tesi doctoral. Més informació al web del Servei de Llengües.

Més informació al web del Servei de Llengües


SESSIÓ DE BENVINGUDA. EL DOCTORAT COM A ETAPA FORMATIVA. Curs 2022- 2023. Nova edició.

Data: 23/02/2023, d'11 a 12 h.
Modalitat: híbrida (virtual i presencial)
Lloc: sala Carles Perelló, Escola de Doctorat
Idioma: castellà
Dirigit a: personal investigador en formació que no va poder assistir a la sessió de benvinguda del passat novembre. 

La sessió de benvinguda de l’Escola de Doctorat de la UAB està especialment pensada per al personal investigador en formació de primer any tot i que està oberta també a alumnes d'altres cursos que hi puguin estar interessats. Aquesta sessió combinarà una conferència en directe sobre l'ètica de la recerca amb unes càpsules formatives que estaran disponibles a l'Aula Moodle i on s'explicaran els aspectes més pràctics del doctorat.

Més informació i inscripcions a l'Aula Moodle.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL EN L'ELABORACIÓ DE LA TESI

Data: vàries sessions
Modalitat: virtual
Idioma: català, castellà i anglès
Formador: Servei de Biblioteques
Dirigit a: personal investigador en formació. Recomanat per a l'alumnat de 2n de Doctorat

L'Escola de Doctorat organitza, juntament amb el Servei de Biblioteques de la UAB, aquest curs que preten oferir, per un costat, una visió de tots els aspectes que cal tenir en compte per tal de no vulnerar els drets de tercers a l'hora de redactar la tesi i, per l'altre, explicar el funcionament de la seva publicació en un repositori institucional, tal i com queda establert a l'article 14 Avaluació i defensa de la tesi doctoral del Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat. Té com a principal audiència els estudiants de doctorat que es troben als inicis de la seva investigació i que tenen dubtes sobre propietat intel·lectual. La propietat industrial no serà en cap cas objecte d'aquest curs.

Continguts

 • Definir "autoria"
 •  Atribució de drets. Els drets morals i els drets d'explotació o patrimonials
 • Cessió de drets. Les llicències creative commons
 • Obres de domini públic
 • Respectar els drets de tercers en l'elaboració de la tesi
 • La tesi al TDX i al DDD
 • Recursos d'interès

Inscripció i horaris a l'Aula Moodle.


TREBALL EN EQUIP

Data: 1, 8, 15 & 22/03/2023, de 10 a 12
Modalitat: virtual
Idioma: castellà
Formador: grup Sural
Dirigit a: personal investigador en formació

Objectius

 • Conèixer-nos a nosaltres mateixos per comprendre millor els demés i tenir més eines per treballar en equip
 • Descobrir els recursos que tenim al nostre abast i utilitzar-los • Valorar la importància de tots els aspectes que formen l'equip
 • Com estem i com funcionem nosaltres amb l'equip i formant part d'aquest • Descobrir els beneficis del treball en equip
 • Transformar les diferències en valor afegit

Més informació i inscripcions a l'Aula Moodle.
 

EL TERCER TEMPS

Data: 
Grup 1 : 2, 15, 29/03, 12, 26/04 i 10/05/2023, de 15 a 18 h 
Grup 2: 2, 16, 30/03, 13, 27/04 i 11/05/2023, de 15 a 18 h
Modalitat: presencial
Lloc: Eix Central – Taules de pícnic
Idioma: castellà (possibilitat d’adaptar-se a l’anglès)
Formador: equip de formació Tercer Temps
Dirigit a: personal investigador en formació

L'Escola de Doctorat i la Unitat de Coaching i Acompanyament Acadèmic de la UAB, en col·laboració amb el Campus Saludable i Sostenible de la UAB, organitzen aquest taller per millorar la cohesió social del personal investigador en formació i facilitar un espai i un temps per al diàleg, la reflexió i la connexió entre iguals. Al llarg de les sis sessions programades, es faran activitats dirigides a millorar la motivació i les emocions positives i així facilitar el benestar socioemocional de la comunitat investigadora. Al final de les sessions, els i les participants podran compartir una estona més informal a les cafeteries del campus.

Més informació i inscripcions a l'Aula Moodle.


PENSAMENT CRÍTIC

Data: 8 & 16/03/2023, de 9 a 13 h
Modalitat: presencial
Lloc: sala Carles Perelló, Escola de Doctorat
Idioma: castellà
Formadora: Carme Ruiz, Departament de Pedagogia Aplicada
Dirigit a: personal investigador en formació

Aquest curs té com a objectius:

 • Facilitar coneixements, metodologies i recursos que afavoreixin la competència transversal de pensament crític en el marc de l’activitat investigadora.
 • Reflexionar sobre el paper d’aquesta competència en el context de la recerca.
 • Conèixer eines d’autoavaluació d’aquesta competència de pensament crític.

Més informació i inscripcions a l'Aula Moodle.
 

COMUNICA LA TEVA RECERCA A LES XARXES SOCIALS

Data: 21 & 23/03/23, de 10 a 12 h
Modalitat: virtual
Idioma: castellà
Formadora: Lydia Gil (socialmediaeninvestigacion.com)
Dirigit a: personal investigador en formació

En els darrers anys l’eclosió de les plataformes digitals i les xarxes socials ha trasbalsat l’ecosistema mediàtic i ha redefinit la manera de comunicar-nos i relacionar-nos en l’esfera privada i la pública. El món acadèmic no n’és una excepció. Avui en dia, les xarxes socials constitueixen una eina fonamental per a investigar, donar visibilitat a la producció científica i establir connexions i col·laboracions amb altres investigadors. 

Objectius

 • Obtenir una visió general de la fusió entre xarxes socials i ciència
 • Motivar el personal investigador en formació en l'ús de les xarxes socials
 • Apropar la recerca de la UAB a la societat mitjançant les xarxes socials
 • Elaborar una estratègia per a #ComunicaCiencia en xarxes socials
 • Conèixer les principals eines de difusió 2.0

Més informació sobre el programa i les inscripcions a l'Aula Moodle.


TÈCNIQUES DE LIDERATGE

Data: 27, 28, 29 & 30/03/2023, de 10 a 12 h
Modalitat: presencial
Lloc: aula 1+2, Escola de Doctorat
Idioma: anglès
Formador: Arantza Danés, Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual
Dirigit a: personal investigador en formació

En un món cada vegada més incert, les habilitats de lideratge es valoren i demanden cada vegada més. Així, aquest curs està orientat a aquelles persones que busquen aprendre i reflexionar sobre un lideratge inspirador per a maximitzar el seu impacte i contribució de cara al seu desenvolupament professional i personal.

Més informació sobre el programa i les inscripcions a l'Aula Moodle.

PUBLICAR EN ACCÉS OBERT I FINANÇAMENT A LA UAB

Data: vàries sessions
Modalitat: virtual
Idioma: català, castella i anglès
Formador: Servei de Biblioteques
Dirigit a: personal investigador en formació. Recomanat per a l'alumnat de 2n i 3r de Doctorat

L'Escola de Doctorat organitza, juntament amb el Servei de Biblioteques de la UAB, aquest curs que pretén mostrar el ventall de possibilitats que tenen els investigadors de maximitzar la visibilitat de la seva recerca a partir de la seva publicació en accés obert, i informar del suport que la Universitat els pot oferir amb les despeses de publicació. Té com a principal audiència els investigadors en formació que estan interessats en conèixer les diferents opcions així com els avantatges que suposa publicar en accés obert la seva recerca.

Continguts

 • Accés obert
 • Publicar en accés obert
 • Finançament per publicar en accés obert
 • Tesis doctorals
 • Bones pràctiques i recomanacions

Inscripció i horaris a l'Aula Moodle.
 

RESEARCH PAPERS
(Àmbits de les ciències de la salut, ciències experimentals i enginyeries)

Data: del 17/04 al 22/05/2023, dilluns i dimecres de 13 a 15 h
Modalitat: virtual
Idioma: anglès
Formador: Servei de Llengües
Dirigit a: personal investigador en formació que acrediti un nivell B2.2 d'anglès i que no tingui l'anglès com a idioma nadiu
Objectiu: millorar la redacció d'articles científics en llengua anglesa

L'Escola de Doctorat organitza, juntament amb el Servei de Llengües, aquest curs sobre un dels gèneres de discurs més habituals de la comunicació científica, l'article científic o paper. Els participants hi desenvolupen i hi consoliden les habilitats necessàries per redactar articles científics en anglès. S'hi tracten qüestions relacionades amb les parts estandarditzades dels articles (introducció, metodologia, resultats, discussió, conclusions) i el sentit i les característiques formals i discursives que han de tenir aquestes parts. També s'hi tracten qüestions relacionades amb el vocabulari i les estructures gramaticals i sintàctiques correctes en llengua anglesa, especialment les més productives, en la redacció dels articles.

Inscripció mitjançant l'Aula Moodle.
 

VALIDA LA TEVA RECERCA

Data:

Sessions teòriques (Fase 1): 17, 19, 24 i 25/4/2023
Mentoria (Fase 2): maig i juny 2023 (per poder passar a aquesta fase, serà necessària l'autorització del coordinador/a del programa de doctorat)
Prototipatge (Fase 3): del 14 al 28/06/2023
Demo Day: 13/07/2023
Modalitat: híbrida (formació teòrica i demoday presencial)
Idioma: català / castellà
Formador: Parc de Recerca
Dirigit a: la fase 1 està oberta a personal investigador en formació de qualsevol any. Només passaran a les següents fases cinc projectes seleccionats que tinguin un nivell de maduresa “Technology Readiness Level 1-3".

El Parc de Recerca UAB i l'Escola de Doctorat organitzen aquest programa formatiu per validar la recerca del personal investigador perquè arribi al mercat. El programa ofereix diferents eines i metodologies per aplicar els resultats de recerca i obtenir habilitats empresarials i d’innovació, a més d’aprendre els aspectes clau de l’ecosistema de transferència de tecnologia.

Objectius

 • Ajudar als investigadors/es a validar la seva tecnologia mitjançant metodologies de creativitat i lean start up.
 • Optimitzar l’impacte de la tecnologia per trobar la millor aplicació utilitzant design thinking.
 • Accelerar el procés d’arribada al mercat – trobar col·laboradors i finançament.
 • Connexió amb l’ecosistema.

Més informació al web del programa.
 

PRESENTING RESEARCH
Sessió compartida amb l'ICTA.

Data: del 18/04 al 18/05/2023, dimarts i dijous de 15 a 17 h
Modalitat: virtual
Idioma: anglès
Formador: Servei de Llengües
Dirigit a: personal investigador en formació que acrediti un nivell B2.2 d'anglès i que no tingui l'anglès com a idioma nadiu

L'Escola de Doctorat organitza, juntament amb el Servei de Llengües, aquest curs orientat a reforçar les habilitats dels investigadors per poder fer exposicions en llengua anglesa en sessions de treball, tallers, jornades o congressos. Els assistents aprenen a controlar l'angoixa i els nervis abans d'una presentació, a triar els continguts amb criteri i organitzar-los per fer una exposició oral interessant i persuasiva, a adequar el discurs al públic, a elaborar i utilitzar un guió i altres sistemes de suport a la transmissió del contingut( PowerPoint o Prezi), a expressar-se amb naturalitat i a saber gestionar les preguntes del públic. El curs incideix també en aspectes de registre i de correcció lingüística.

Més informació d'aquest curs a l'Aula Moodle.


COM BUSCAR FEINA EN MODE ON!

Data: 18/04/2023, de 10 a 12 h
Modalitat: virtual
Idioma: català
Formador: Barcelona Activa (en col·laboració amb el Servei d'Ocupabilitat)
Dirigit a: personal investigador en formació

Buscar feina és una feina! I en moltes ocasions és difícil mantenir la motivació i l’energia per assumir un procés de recerca de feina. En el nostre dia a dia planifiquem moltes coses, però planifiquem com ens cuidem per fer les tasques amb òptima energia? En aquesta activitat, identificaràs com et planifiques i quines eines et poden ajudar a cuidar la teva energia per afrontar totes les tasques del teu dia a dia. El nostre cervell és un recurs que hem de gestionar perquè treballi amb nosaltres i no en pilot automàtic. Evita les fruites d'energia i optimitza-la.

Més informació a l'Aula Moodle.


COM DEFENSAR LA TEVA TESI EN ANGLÈS

Data: del 18/04/2023 al 18/05/2023, dimarts i dijous de 10 a 12 h
Modalitat: virtual
Idioma: anglès
Formador: Servei de Llengües
Dirigit a: personal investigador en formació que acrediti un nivell B2.2 d'anglès i que no tingui l'anglès com a idioma nadiu

Curs per preparar els candidats a doctors per presentar les fites de la seva tesi doctoral. Més informació al web del Servei de Llengües.

Més informació al web del Servei de Llengües


REDACTAR LA TESI EN ANGLÈS

Ciències Socials i Jurídiques, Arts i Humanitats
Data: del 18/04 al 18/05/2023, dimarts i dijous de 17 a 19 h
Modalitat: virtual
Idioma: anglès
Formador: Servei de Llengües
Dirigit a: personal investigador en formació que acrediti un nivell B2.2 d'anglès i que no tingui l'anglès com a idioma nadiu

S'hi tracten qüestions relacionades amb la redacció academicocientífica, amb les característiques dels llenguatges d'especialitat i amb les convencions pròpies dels textos formals universitaris. El curs es concep com un suport en el procés de redacció de la tesi. S'hi encoratja els participants a aportar fragments del text amb la finalitat d'ajudar-los a resoldre dificultats concretes del seu procés d'escriptura. Les sessions d’aquest curs es faran de manera virtual mitjançant videoconferència.

Més informació al web del Servei de Llengües.
 

COM AMPLIAR LA XARXA DE CONTACTES PER ACONSEGUIR FEINA

Data: 26/04/2023, de 10 a 12 h
Modalitat: virtual
Idioma: català
Formador: Barcelona Activa (en col·laboració amb el Servei d'ocupabilitat)
Dirigit a: personal investigador en formació

La xarxa de contactes és el principal canal de recerca de feina. En aquesta activitat sabràs com ampliar la xarxa de contactes, a través de la competència del NETWORKING, amb l'objectiu de conèixer persones del propi sector i, a la vegada, aprendre a gestionar-ho adequadament per tal que sigui de profit en la recerca de feina. Identificaràs les diverses opcions que tens a l'abast per obrir el propi cercle de contactes i poder, així, fer servir el boca-orella en la recerca de feina.

Més informació a l'Aula Moodle.


FOMENTANT EL BENESTAR DEL PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓ A LA FEINA: EXPLORANT EL POTENCIAL DEL JOB CRAFTING

Data: 27/04/23, de 10 a 12.30 h
Modalitat: presencial
Lloc: aula 1, Escola de Doctorat
Idioma: anglès
Formadora: Maja Tadic, investigadora associada senior a l'Institut de ciències socials Ivo Pilar (Zagreb, Croàcia)
Dirigit a: personal investigador en formació

El personal investigador en formació afronta gran varietat de reptes en la seva feina, incloses la pressió per publicar, la dificultat per obtenir finançament i l'equilibri de múltiples responsabilitats, al temps que experimenta una alta inseguretat laboral. Aquests reptes poden afectar el seu benestar i la seva salut mental, cosa que repercuteix negativament en la seva productivitat i èxit. El Job Crafting  és una estratègia que pot ajudar a mitigar alguns d'aquests efectes negatius.

Més informació a l'Aula Moodle.

EL TELETREBALL. TREBALLAR SENSE DISTÀNCIES

Data: 09/05/2023, de 10 a 12 h
Modalitat: virtual
Idioma: castellà
Formador: Barcelona Activa (en col·laboració amb el Servei d'Ocupabilitat)
Dirigit a: personal investigador en formació

Sembla que el teletreball ha vingut per quedar-se i no totes les persones estàvem preparades. Davant d'això poden sorgir molts dubtes a abordar, especialment sobre com ens hem de gestionar a nivell d’organització per no difuminar les tasques personals amb les professionals. En aquesta activitat, reflexionarem sobre com cuidar la comunicació i el sentiment de pertinença al grup de treball i la importància de mantenir canals de comunicació àgils per resoldre o comentar aspectes de treball i de vincle per no descuidar la part emocional, amb l'objectiu de trobar la millor fórmula personal i, en conseqüència, professional.

Més informació a l'Aula Moodle.


FEM-HO FÀCIL! METODOLOGIA AGILE

Data: 18/05/23, de 10 a 12 h
Modalitat: virtual
Idioma: castellà
Formador: Barcelona Activa (en col·laboració amb el Servei d'Ocupabilitat)
Dirigit a: personal investigador en formació

Davant d'un entorn canviant com el que vivim s'està incorporant amb força una nova metodologia de feina que es centra en la transparència, l'agilitat, l'auto organització de la feina i la col·laboració dins d'equips líquids per a fomentar la creativitat i l'auto responsabilitat. Amb aquesta metodologia s'aconsegueix adaptar les decisions a les noves necessitats del mercat d'una manera àgil i motivadora.

Més informació a l'Aula Moodle.


DADES DE RECERCA: PUBLICAR-LES EN ACCÉS OBERT I FER EL PLA DE GESTIÓ DE DADES

Data: vàries sessions
Modalitat: virtual
Idioma: català, castellà i anglès
Formador: Servei de Biblioteques
Dirigit a: personal investigador en formació. Recomanat per a l'alumnat de 2n i 3r de Doctorat

L'Escola de Doctorat organitza, juntament amb el Servei de Biblioteques de la UAB, aquest curs que pretén oferir una panoràmica sobre la publicació de les dades finals de recerca en obert. Es començarà explicant què són les dades de recerca, els beneficis que té que es publiquin en obert i les polítiques que estableixen la obligatorietat de dipositar-les en obert. Es veuran els repositoris on es poden publicar, específicament el repositori institucional per a dades de recerca de la UAB,CORA RDR i es faran una sèrie de recomanacions, la majoria de les quals serviran per preparar els conjunts de dades per a ser publicats. També es descriuran els elements essencials per elaborar el Pla de Gestió de Dades (PGD).

El curs té com a principal audiència els estudiants de doctorat que portin a terme una tesi doctoral, l'elaboració d'un article o d'altres documents de recerca que impliquin la generació de dades de recerca susceptibles de poder ser consultades per altres investigadors i de ser preservades.

Continguts

 • Dades de recerca
 • Obligatorietat
 • Principis FAIR
 • Pla de Gestió de Dades
 • CORA RDR
 • Altres repositoris de dades de recerca
 • Bones pràctiques

Inscripció i horaris a l'Aula Moodle.


COM DISSENYAR I DEFENSAR LA TEVA TESI AMB EL PROGRAMARI IDEA PUZZLE®

Data: 15/05/2023, d'11 a 12.30 h
Modalitat: virtual
Idioma: anglès
Formador: Ricardo Morais (Idea Puzzle)
Dirigit a: personal investigador en formació

L'Escola de Doctorat organitza aquest seminari on s'explicarà l'ús i el potencial del programari Idea Puzzle® dirigit a dissenyar, diagnosticar i defensar un projecte de recerca. Aquest sistema permet millorar les competències de recerca amb projecció en tota la carrera investigadora.

Continguts:

 1. Recerca com a un sistema de 21 qüestions
 2. Qüestions teòriques de la teva recerca
 3. Qüestions metodològiques de la teva recerca
 4. Qüestions empíriques de la teva recerca
 5. Qüestions retòriques de la teva recerca
 6. Qüestions d'autoria de la teva recerca
 7. Aplicació a la recerca dels participants amb el programari Idea Puzzle®

Més informació a l'Aula Moodle.
 

PERSPECTIVA DE GÈNERE EN RECERCA

Data: 22 & 24/05/2023, de 10 a 13 h
Modalitat: presencial
Lloc: sala Carles Perelló, Escola de doctorat
Idioma: castellà
Formador: Enrico Mora, Departament de Sociologia
Dirigit a: personal investigador en formació

L'Escola de Doctorat organitza el curs "Perspectiva de gènere en recerca". L'objectiu és facilitar els coneixements fonamentals per revisar la pràctica investigadora i crear projectes de recerca que tinguin en compte la dimensió i la perspectiva de gènere.

Més informació sobre el programa i les inscripcions a l'Aula Moodle.
 

PRESENTING RESEARCH

Data: del 30/05 al 29/06/2023, dimarts i dijous de 17 a 19 h
Modalitat: virtual
Idioma: anglès
Formador: Servei de Llengües
Dirigit a: personal investigador en formació que acrediti un nivell B2.2 d'anglès i que no tingui l'anglès com a idioma nadiu

L'Escola de Doctorat organitza, juntament amb el Servei de Llengües, aquest curs orientat a reforçar les habilitats dels investigadors per poder fer exposicions en llengua anglesa en sessions de treball, tallers, jornades o congressos. Els assistents aprenen a controlar l'angoixa i els nervis abans d'una presentació, a triar els continguts amb criteri i organitzar-los per fer una exposició oral interessant i persuasiva, a adequar el discurs al públic, a elaborar i utilitzar un guió i altres sistemes de suport a la transmissió del contingut( PowerPoint o Prezi), a expressar-se amb naturalitat i a saber gestionar les preguntes del públic. El curs incideix també en aspectes de registre i de correcció lingüística.

Més informació i inscripcions a l'Aula Moodle.

DIVULGACIÓ DE LA CIÈNCIA

Data:
del 12 al 26/06/2023, dilluns i dimecres de 10 a 12 h
Modalitat: presencial
Idioma: anglès
Formador: Servei de Llengües
Dirigit a: personal investigador en formació que acrediti un B2.2 d'anglès i que no tingui l'anglès com a idioma nadiu

L'Escola de Doctorat organitza, juntament amb el Servei de Llengües, aquest curs orientat a la producció de textos de divulgació científica, tant en llengua oral com en llengua escrita, amb l'objectiu d'aprendre a emprar un llenguatge planer a l'hora de divulgar la ciència en àmbits no especialitzats. Els assistents aprendran a ajustar el contingut a l'audiència, el registre i el to; a escollir el lèxic oportú; a gestionar les redundàncies i els mots de transició; a controlar les modalitats negativa i afirmativa del discurs amb l'objectiu d'aconseguir una claredat màxima; a gestionar adequadament l'aparició de la informació coneguda i desconeguda; a propiciar una bona progressió temàtica; a determinar les llargades de les frases i els paràgrafs per construir-los adequadament i a propiciar la comprensibilitat i la llegibilitat del text; entre d'altres.

Inscripció mitjançant l'Aula Moodle.


RESEARCH YOURSELF ®

Data: 15, 22, 29/06 i 6/07/2023, de 15 a 17 h
Modalitat: presencial
Lloc: aula 1, Escola de doctorat
Idioma: català
Formadora: Elvira Reche, doctora en Psicologia de la Salut
Dirigit a: personal investigador en formació

El doctorat et produeix estrès? et sents sobrepassat o sobrepassada per la pressió? Et preocupa la relació amb el teu supervisor o supervisora i amb la resta del teu equip? Tens dificultats per conciliar el doctorat amb la teva vida personal? Segons els estudis més recents, la consecució d'un doctorat, tot i ser una experiència molt gratificant, pot ser també un procés mentalment difícil. Per aquesta raó, l'Escola de Doctorat organitza aquest curs de quatre sessions que, mitjançant tècniques de coaching i pràctiques de mindfulness, tracta de proporcionar eines per combatre l'ansietat, les pors i les frustracions que poden sorgir en aquesta etapa formativa.

Sessió 1: Què és i què no és el mindfulness. És útil per al personal investigador?
Sessió 2: Tenim un perfil emocional? Què és la regulació emocional? Pot mesurar-se?
Sessió 3: Quins són els principals estressors del personal investigador? Quines són les limitacions de temps durant el meu doctorat i per què procrastino... de tant en tant?
Sessió 4: És possible una comunicació conscient amb el meu grup de recerca i /o el meu director/a de tesi?

Més informació i inscripcions a l'Aula Moodle.

REDACTAR LA TESI EN ANGLÈS

Ciències Socials i Jurídiques, Arts i Humanitats

Data: del 03/07 al 14/07/2023, dilluns a divendres, de 9.30 a 11.30 h
Modalitat: virtual
Idioma: Anglès
Formador: Servei de Llengües

Ciències, Ciències de la Salut i Enginyeries

Data: del 03/07 al 14/07/2023, dilluns a divendres, de 12 a 14 h
Modalitat: virtual
Idioma: Anglès
Formador: Servei de Llengües

S'hi tracten qüestions relacionades amb la redacció academicocientífica, amb les característiques dels llenguatges d'especialitat i amb les convencions pròpies dels textos formals universitaris. El curs es concep com un suport en el procés de redacció de la tesi. S'hi encoratja els participants a aportar fragments del text amb la finalitat d'ajudar-los a resoldre dificultats concretes del seu procés d'escriptura.

Les sessions d’aquest curs es faran de manera virtual mitjançant videoconferència.

Més informació del curs d'Acompanyament a la redacció de la tesi en anglès.