Nom Tipus Places Modalitat
Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina Màster Oficial UAB 40 places Presencial
Citogenètica i Biologia de la Reproducció Màster Oficial UAB 25 places Presencial.
Erasmus Mundus en Educació Internacional en Vacunes / Erasmus Mundus in Leading International Vaccinology Education Erasmus Mundus 23 places
Erasmus Mundus en Malalties Infeccioses i Una Sola Salut / Erasmus Mundus in Science in Infectious Diseases and One Health Erasmus Mundus
Farmacologia Màster Oficial UAB 25 places Presencial.
Farmacovigilància i Farmacoepidemiologia / Pharmacovigilance and Pharmacoepidemiology Interuniversitari 20 places En línia
Immunologia Avançada Interuniversitari
Iniciació a la Recerca en Salut Mental Interuniversitari
Investigació Clínica Aplicada en Ciències de la Salut Màster Oficial UAB 25 places Presencial
Medicina Transfusional i Teràpies Cel.lulars Avançades / Transfusion Medicine and Advanced Cell Therapies Màster Oficial UAB 30 places en Anglès i 30 places en Espanyol En línia
Microbiologia Aplicada Màster Oficial UAB 25 places Presencial
Neurociències Màster Oficial UAB 40 places Presencial.
Neurorehabilitació Màster Oficial UAB 25 places Presencial.
Patogènesi i Tractament de la Sida Màster Oficial UAB 10 places Presencial
Recerca Biomèdica Translacional Màster Oficial UAB 50 places Presencial
Recerca Clínica Interuniversitari
Salut Pública Interuniversitari
Zoonosi i Una Sola Salut (ONE HEALTH) Màster Oficial UAB 25 places Presencial