Erasmus Estudis

9 punts per sol·licitar Erasmus+ Estudi

Aquests són els 9 punts que et calen per sol·licitar i realitzar la convocatòria de l’Erasmus+ d’estudi.

 1. Pots consultar:

  • Aquí hi trobaràs la informació de la convocatòria i l’enllaç per sol·licitar-la.
   Les beques Erasmus+ Doctorat són incompatibles amb aquells contractes susceptibles de ser finançats amb fons Europeus (per exemple FPU, FPI, FI), així com amb qualsevol altre ajut per fer estades a l'estranger en les bases del qual s'especifiqui aquesta incompatibilitat.

  • Calendari de convocatòria per a les estades a realitzar per al curs 2019-2020
   Hi ha tres períodes de sol·licitud, però per tal que els tràmits s'ajustin als terminis dels calendaris de mobilitat de les universitats estrangeres, és recomanable que facis la sol·licitud en el primer període tot i que l'estada sigui en un període avançat del curs.

   • 1a resolució: 13 de setembre de 2019, per a les sol·licituds rebudes entre l'1 i el 12 de juliol de 2019. Període d'acceptació/renúncia: fins el 20 de setembre de 2019.

   • 2a resolució: 13 de desembre de 2019, per a les sol·licituds rebudes entre el 14 i el 29 de novembre de 2019. Període d'acceptació/renúncia: fins el 20 de desembre de 2019.

   • 3a resolució: 15 d'abril de 2020, per a les sol·licituds rebudes entre el 16 i el 27 de març de 2020. Període d'acceptació/renúncia: fins el 24 d'abril de 2020.

  Recorda que és un requisit imprescindible per sol·licitar-ho, si no ets ciutadà de l'estat espanyol, que tinguis el NIE com a estudiant.
  En aquest llistat trobaràs les institucions que han signat la Carta Erasmus per poder fer intercanvis d'Erasmus+ d'estudi.

 2. Has de fer arribar la documentació que s’especifica a la convocatòria a l’adreça següent: ed.mobilitat@uab.cat (si envies un correu electrònic, cal que t'identifiquis indicant el teu DNI/passaport, NIU, nom i cognoms).
  És imprescindible que tota la documentació arribi dins del calendari de sol·licitud per tal que es valori la teva sol·licitud.

 3. Podràs consultar la resolució de la convocatòria a les pàgines de "Mobilitat i Intercanvi".

 4. Un cop se t’hagi concedit, hauràs d’acceptar la plaça concedida a l’aplicatiu on vas sol·licitar-la, i abans del termini que s’indica a la convocatòria. Hi hauràs d’informar també les teves dades bancàries per al cobrament de l’ajut, si s’escau. I les dates aproximades de la teva estada.

 5. Abans de marxar:

  • Revisa aquest document que t’ajudarà per a les qüestions logístiques.
   Pots consultar també la informació de la Menció de Doctor Internacional, per si és del teu interès.

  • Gestiona també aquesta documentació abans de l’inici de la teva estada:

   1. Conveni entre les universitats. Un cop signat hauràs d’enviar una còpia a ed.mobilitat@uab.cat (si envies un correu electrònic, cal que t'identifiquis indicant el teu DNI/passaport, NIU, nom i cognoms). En aquest enllaç trobaràs la llista de contactes de la part de l’administració de la Mobilitat, de les institucions que han signat la Carta Erasmus, per si t’és d’utilitat. Consulta la llista de codis ISCED per tal d'emplenar el conveni.

   2. Conveni de subvenció. Cal que imprimeixis dues còpies d’aquest document, les signis i facis arribar els dos originals a l’Escola de Doctorat per tal que també es signin.

   3. L’acord d’estudi (learning agreement). Aquest document ha d’anar signat per tu, pel teu coordinador de doctorat i per la persona autoritzada a la institució de destinació. Un cop signat per les tres parts, hauràs d’enviar una còpia a ed.mobilitat@uab.cat (si envies un correu electrònic, cal que t'identifiquis indicant el teu DNI/passaport, NIU, nom i cognoms) i afegir una còpia al teu expedient Sigma, a l’activitat 64-Programa Erasmus+ Modalitat Estudi.

   4. Prova de nivell de llengües. Rebràs un correu electrònic amb un enllaç per fer-la.

   Consulta, al tutorial d'autoservei, l’apartat de l’activitat H) Gestió de les Activitats per a la participació en el programa Erasmus+  (Tipus d’Activitat a seleccionar: 64-Programa Erasmus+ Modalitat Estudi).

  L’adjudicació definitiva de l’ajut queda supeditada a la presentació de tota la documentació requerida i a la signatura dels corresponents acords bilaterals entre la UAB i la universitat de destinació.

 6. Un cop hagis arribat a la universitat o institució on facis l’estada, hauràs d’enviar a ed.mobilitat@uab.cat (si envies un correu electrònic, cal que t'identifiquis indicant el teu DNI/passaport, NIU, nom i cognoms):

  • Una còpia del certificat de l’arribada. A partir de la recepció d’aquest document a l’adreça esmentada, i si s’han completat els passos 5a, 5b, 5c i 5d, es procedirà a fer-te l’abonament del 70% de l’ajuda que se t’ha concedit.

 7. Quan estigui a punt de finalitzar la teva estada, hauràs de fer una nova prova de nivell de llengües, per la qual cosa rebràs un nou correu electrònic amb un enllaç per fer-la.

 8. Abans de finalitzar la teva estada hauràs de fer signar per la institució de destinació el certificat d’estada. Hauràs de lliurar l’original d’aquest document a la teva tornada a la UAB.

 9. Finalitzada la teva estada, hauràs de contestar una enquesta (EU Survey) de valoració de la mateixa (rebràs una invitació per e-mail per omplir-la), hauràs d’anar de nou a Sigma i incloure en l’activitat 64-Programa Erasmus+ Modalitat Estudi, el certificat de la teva estada per tal que el teu director la validi i hauràs de portar l’original del certificat de l’estada a l’Escola de Doctorat, per tal que se t’aboni la resta de l’ajut pendent.


Bona estada!
 

Altres dubtes que pots tenir:

 1. L’estada mínima per rebre l’ajut és de 3 mesos. Qualsevol estada inferior a aquest termini (segons les dates constatades al certificat d’estada) no tindrà dret a l’ajut i correspondrà retornar la part de l’ajut que s’hagi pogut avançar.

 2. En cas que haguessis de modificar el període d'estada concedit, caldrà que emplenis i enviïs a l'Escola de Doctorat (ed.mobilitat@uab.cat -si envies un correu electrònic, cal que t'identifiquis indicant el teu DNI/passaport, NIU, nom i cognoms-) el document de modificació corresponent, que variarà si la petició es produeix abans o durant l'intercanvi. Juntament a aquest document, hauràs de fer-nos arribar també l'addenda al conveni de subvenció per duplicat, emplenada i signada.

 3. Si finalment l’estada realitzada és inferior al termini que havies indicat, rebràs l’ajut només per als dies de l’estada realitzats.

 4. Si aquesta estada Erasmus, a la vegada la vols fer servir per a l’estada de la Menció de Doctor Internacional, cal que incorporis també el certificat de l’estada realitzada a l’activitat: 4-Estades de recerca en centres nacionals o estrangers, públics o privats.

 5. Per marxar d’Erasmus has d’haver abonat l’assegurança de mobilitat. En el cas que no ho hagis fet, has de demanar a l’Escola de Doctorat (ed.mobilitat@uab.cat -si envies un correu electrònic, cal que t'identifiquis indicant el teu DNI/passaport, NIU, nom i cognoms-) la incorporació i el pagament d’aquesta taxa.

 6. L’inici de l’estada serà sempre en data posterior a la resolució de la plaça i/o ajut.

 7. En cas que haguessis de renunciar a la beca, caldrà que emplenis i facis arribar a l'Escola de Doctorat (ed.mobilitat@uab.cat -si envies un correu electrònic, cal que t'identifiquis indicant el teu DNI/passaport, NIU, nom i cognoms-) el document de renúncia.

 

Si no has trobat en aquesta pàgina la informació que necessites, pots contactar amb l'Escola de Doctorat a través de l'adreça ed.mobilitat@uab.cat (si envies un correu electrònic, cal que t'identifiquis indicant el teu DNI/passaport, NIU, nom i cognoms).