Enquestes de satisfacció

Persones titulades

L'objectiu de l'enquesta a les persones que han defensat la tesi a la UAB és conèixer el grau de satisfacció de les doctores i doctors de la UAB en relació a diversos aspectes del doctorat finalitzat i del seu pas per la universitat.

L'enquesta es programa anualment a les persones titulades que finalitzen els seus estudis.


Directors i directores de tesis doctorals