Doctorats La UAB és reconeguda internacionalment per la qualitat i la innovació en la recerca.
Tria futur, tria UAB.

Enquestes de satisfacció

Enquestes de satisfacció

L'Escola de Doctorat, en col·laboració amb l'Oficina de Qualitat Docent, preparen cada curs acadèmic dues tandes d'enquestes per als doctorands i doctorandes que han defensat la tesi i per als directors i directores que les han dirigit. Aquestes enquestes es poden fer en català, en castellà i en anglès.

El calendari d'aquestes enquestes és el següent:

  • 1a edició: per a les tesis defensades entre l'1 d'octubre i el 31 de maig.
  • 2a edició: per a les tesis defensades entre l'1 de juny i el 30 de setembre.

Consulteu el model d'enquesta per a titulats i titulades de doctorat que han defensat la tesi en un curs acadèmic.

Consulteu el model d'enquesta per a directors i directores de tesi.

Models d'enquestes de satisfacció realitzades fins el curs 2020-2021.


Un cop s'han realitzat les enquestes, l'Oficina de Qualitat Docent publica els resultats, que pots consultar a continuació:

2016/17  2017/18  2018/19  2019/20  2020/21  2021/22  2022/23 Globals UAB 
2016/17  2017/18  2018/19  2019/20  2020/21  2021/22  2022/23 Arts i Humanitats
2016/17  2017/18  2018/19  2019/20  2020/21  2021/22  2022/23 Ciències
2016/17  2017/18  2018/19  2019/20  2020/21  2021/22  2022/23 Ciències de la Salut
2016/17  2017/18  2018/19  2019/20  2020/21  2021/22  2022/23 Ciències Socials i Jurídiques
2016/17  2017/18  2018/19  2019/20  2020/21  2021/22  2022/23 Enginyeria i Arquitectura

2016/17  2017/18  2018/19  2019/20  2020/21  2021/22  2022/23 Globals UAB 
2016/17  2017/18  2018/19  2019/20  2020/21  2021/22  2022/23 Arts i Humanitats
2016/17  2017/18  2018/19  2019/20  2020/21  2021/22  2022/23 Ciències
2016/17  2017/18  2018/19  2019/20  2020/21  2021/22  2022/23 Ciències de la Salut
2016/17  2017/18  2018/19  2019/20  2020/21  2021/22  2022/23 Ciències Socials i Jurídiques
2016/17  2017/18  2018/19  2019/20  2020/21  2021/22  2022/23 Enginyeria i Arquitectura