Doctorats La UAB és reconeguda internacionalment per la qualitat i la innovació en la recerca.
Tria futur, tria UAB.

Activitats formatives curs 2022-2023

Programa d'activitats

Els programes de doctorat inclouen formació investigadora tant transversal com específica de l’àmbit de cada programa.

Les activitats formatives transversals són aquelles que són d’utilitat per a totes les persones que estan fent un doctorat amb independència de quina sigui la seva àrea de coneixement, ja que promouen la formació en competències transversals durant l’etapa formativa del doctorat. Les activitats transversals organitzades per la UAB, i impulsades des de l’Escola de Doctorat, es recullen en aquest apartat per facilitar que les doctorandes i els doctorands tinguin al seu abast la informació disponible de manera senzilla i àgil.

Pel que fa a les activitats formatives específiques, trobareu la informació corresponent a les fitxes individuals de cadascun dels programes de doctorat.

Dins les activitats formatives transversals estan inclosos els cursos de llengües que el Servei de Llengües de la UAB programa específicament per a l'alumnat de doctorat: el curs d'Acompanyament a la redacció de tesis doctorals en català i el curs Redactar la tesi en anglès.

Dintre de l’oferta de l’Escola, trobareu també cursos relacionats amb les competències del Doctorat Industrial com Valida la teva recerca, Propietat intel·lectual de base tecnològicaTècniques de lideratge, El teletreball o Com ampliar la xarxa de contactes per aconseguir feina, entre d’altres. L’oferta de les activitats podrà anar variant cada curs, en funció de la disponibilitat dels formadors. En la mateixa activitat podreu comprovar en quines llengües s’imparteix.

Per a més informació sobre com obtenir els certificats d’assistència a les activitats transversals, podeu contactar amb: Gestió ed.transversals@uab.cat. Els certificats de les activitats organitzades pel Servei de Llengües (s.llengues@uab.cat) i el Servei de Biblioteques (s.biblioteques@uab.cat) de la UAB es gestionen directament des dels serveis corresponents.

Per a incorporar aquestes activitats al vostre expedient, podeu consultar aquest vídeo (podeu activar/desactivar els subtítols des de la icona de la cantonada inferior dreta). Seleccioneu el tipus d’activitat 65 (Activitat Transversal) i introduïu el nom de l’activitat al camp “Descripció”. Es recomana omplir aquest camp en els tres idiomes disponibles (català, castellà i anglès).

A continuació trobareu el programa de cursos. Aquestes activitats estan adreçades exclusivament a les persones que durant el curs acadèmic actual estiguin matriculades a l’Escola de Doctorat dintre d’un dels programes de doctorat que ofereix la UAB. El programa d'activitats podria estar subjecte a petits canvis.

REDACTAR LA TESI EN ANGLÈS

Ciències, Ciències de la Salut i Enginyeries
Data:
del 24/10/2022 al 28/11/2022, dilluns i dimecres de 17 a 19 h
Modalitat: virtual
Idioma: anglès
Formador: Servei de Llengües

Ciències Socials i Jurídiques, Arts i Humanitats
Data: del 25/10/2022 al 29/11/2022, dimarts i dijous de 17 a 19 h
Modalitat: presencial
Idioma: anglès
Formador: Servei de Llengües
Dirigit a: personal investigador en formació que acrediti un nivell B2.2 d'anglès i que no tingui l'anglès com a idioma nadiu

S'hi tracten qüestions relacionades amb la redacció academicocientífica, amb les característiques dels llenguatges d'especialitat i amb les convencions pròpies dels textos formals universitaris. El curs es concep com un suport en el procés de redacció de la tesi. S'hi encoratja els participants a aportar fragments del text amb la finalitat d'ajudar-los a resoldre dificultats concretes del seu procés d'escriptura. Les sessions d’aquest curs es faran de manera virtual mitjançant videoconferència.

Més informació al web del Servei de Llengües.


PRESENTING RESEARCH

Data: del 25/10/2022 al 29/11/2022, dimarts i dijous de 13 a 15 h
Modalitat: presencial
Lloc: Aula 25, Aulari Central (edifici J)
Idioma: anglès
Formador: Servei de Llengües
Dirigit a: personal investigador en formació que acrediti un nivell B2.2 d'anglès i que no tingui l'anglès com a idioma nadiu

L'Escola de Doctorat organitza, juntament amb el Servei de Llengües, aquest curs orientat a reforçar les habilitats dels investigadors per poder fer exposicions en llengua anglesa en sessions de treball, tallers, jornades o congressos. Els assistents aprenen a controlar l'angoixa i els nervis abans d'una presentació, a triar els continguts amb criteri i organitzar-los per fer una exposició oral interessant i persuasiva, a adequar el discurs al públic, a elaborar i utilitzar un guió i altres sistemes de suport a la transmissió del contingut( PowerPoint o Prezi), a expressar-se amb naturalitat i a saber gestionar les preguntes del públic. El curs incideix també en aspectes de registre i de correcció lingüística.

Inscripcions aquí.


COM ESCRIURE UN ABSTRACT I RESUMIR UN ARTICLE CIENTÍFIC

Data 1r grup: 24/10/2022 de 10 a 12 h
Data 2n grup: 24/10/2022 de 15 a 17 h
Modalitat: Virtual
Idioma: anglès
Formadora: Blanca Arias Badia
Dirigit a: personal investigador en formació

L'Escola de Doctorat organitza aquest curs que pretén donar resposta, entre altres, a les següents preguntes: Quina informació deu incloure un abstract? Quina és la millor manera de distribuir la informació? Per què són importants les paraules clau? Com podem evitar les imprecisions? També es tractaran qüestions d'estructura i estil i es donaran consells per respondre a les expectatives dels editors i revisors de les revistes.

Aquesta sessió pràctica es basarà en exemples reals de diferents àmbits d'estudi. S'anima els assistents a portar els seus propis abstracts per fer-ne una revisió conjunta.

Inscripció grup matí.

Inscripció grup tarda.


DE LA CIÈNCIA AL MERCAT

Data: octubre-desembre 2022, horari per concretar
Modalitat: presencial (Startup UB lab)
Idioma: català i castellà
Dirigit a: alumnat de màster o doctorat

La Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat Pompeu Fabra posen en marxa la quarta edició del programa "De la Ciència al Mercat", un curs formatiu totalment subvencionat per promoure l'emprenedoria científica. El programa consta de 120 hores de formació sobre transferència de coneixement i creació d'empreses. A més a més, cada projecte gaudirà d'entre 2 i 10 hores de tutoria individualitzada amb professionals experts del sector.

Més informació sobre el programa i les inscripcions aquí.

RESEARCH YOURSELF ®. ACTIVITAT CANCEL·LADA.

Data: 3, 10, 17 i 24/11/2022, de 15 a 17 h
Modalitat: virtual
Idioma: anglès
Formadors: Elvira Reche, doctora en Psicologia de la Salut
Dirigit a: personal investigador en formació

El doctorat et produeix estrès? et sents sobrepassat o sobrepassada per la pressió? Et preocupa la relació amb el teu supervisor o supervisora i amb la resta del teu equip? Tens dificultats per conciliar el doctorat amb la teva vida personal? Segons els estudis més recents, la consecució d'un doctorat, tot i ser una experiència molt gratificant, pot ser també un procés mentalment difícil. Per aquesta raó, l'Escola de Doctorat organitza aquest curs de quatre sessions que, mitjançant tècniques de coaching i pràctiques de mindfulness, tracta de proporcionar eines per combatre l'ansietat, les pors i les frustracions que poden sorgir en aquesta etapa formativa.

Sessió 1: Què és i què no és el mindfulness. És útil per al personal investigador?
Sessió 2: Tenim un perfil emocional? Què és la regulació emocional? Pot mesurar-se?
Sessió 3: Quins són els principals estressors del personal investigador? Quines són les limitacions de temps durant el meu doctorat i per què procrastino... de tant en tant?
Sessió 4: És possible una comunicació conscient amb el meu grup de recerca i /o el meu director/a de tesi?

Més informació i inscripcions a l'Aula Moodle.
 

RRI: INTEGRANT LA RECERCA I LA INNOVACIÓ RESPONSABLE ALS PROJECTES DE DOCTORAT. ACTIVITAT CANCEL·LADA.

Data: 4 & 7/11/2022, de 10 a 13 h
Modalitat: presencial
Lloc: aula 1+2, Escola de Doctorat
Idioma: castellà/català. Material: anglès
Formadores: Begoña Miñarro i Núria Claver
Dirigit a: personal investigador en formació, preferiblement a l'inici del seu projecte d'investigació.

Aquest seminari presentarà als estudiants els diferents conceptes de Recerca i Innovació Responsable (RRI) i els farà reflexionar sobre com portar a terme projectes d'investigació responsables. Els estudiants aprendran i reflexionaran sobre els diferents conceptes de RRI.
També presentaran els seus projectes d'investigació o les seves idees i identificaran les possibilitats per fer-los més responsables mitjançant l'ús de la RRI.

Inscripcions a l'Aula Moodle.
 

LEGO® SERIOUS PLAY®

Data: 15/11/2022, de 9 a 14 h
Modalitat: presencial
Lloc: aula 1+2, Escola de Doctorat
Idioma: castellà
Formadora: Teresa Guix (Co-empren)
Dirigit a: personal investigador en formació

El seminari "Lego® Serious Play®" té com a objectiu potenciar la capacitat de crear i de resoldre temes complexos tant a nivell individual com de forma col·laborativa. Es donarà a conèixer la Metodologia Lego® Serious Play® i les seves possibles aplicacions

Més informació sobre el programa i les inscripcions a l'Aula Moodle.


BONES PRÀCTIQUES I INTEGRITAT DE LA RECERCA A LA UAB

Curs d'autoaprenentatge virtual disponible al llarg de tot el període acadèmic.
Modalitat: virtual
Formador: Comissió d'Ètica en l'Experimentació Animal i Humana
Idioma: anglès 
Dirigit a: personal investigador en formació

L’Escola de Doctorat organitza aquest seminari online amb l'objectiu de conscienciar el personal investigador en formació de les seves responsabilitats com a personal científic, així com dotar-lo d’eines per adreçar aspectes relacionats amb la integritat i l’ètica a la recerca en un sentit ampli, al temps que es promou una recerca responsable. Els doctorands i doctorandes tindran l’oportunitat de conèixer els principis ètics i aplicar-los als problemes que puguin trobar mentre desenvolupen la seva activitat professional.

Més informació a l'Aula Moodle. 


DE LA IDEA AL PROTOTIP: SESSIÓ INTRODUCTÒRIA AL DESIGN THINKING

Data: 23/11/2022, de 14 a 16 h
Modalitat: virtual
Idioma: anglès
Formador: David Hernández (Parc de Recerca)
Dirigit a: personal investigador en formació 

L'Escola de Doctorat organitza, juntament amb el Parc de Recerca de la UAB, aquest curs que busca ser una primera aproximació al procés de transformació d'una idea en projecte mitjançant la metodologia del Design Thinking.

Objectius:

 • Donar nocions generals sobre com transformar una idea en un projecte
 • Impulsar els projectes de recerca mitjançant el Design Thinking
 • Fer-vos partícips de processos de creativitat espontània i co-creació
 • Donar a conèixer els UAB Open Labs i els recusos de prototipatge a la UAB

Més informació sobre el programa i les inscripcions a l'Aula Moodle.


SESSIÓ DE BENVINGUDA. EL DOCTORAT COM A ETAPA FORMATIVA. Curs 2022-2023

Data: 29/11/2022, d'11 a 12 h.
Modalitat:  Virtual
Idioma: castellà
Dirigit a: personal investigador en formació 

La sessió de benvinguda de l’Escola de Doctorat de la UAB està especialment pensada per al personal investigador en formació de primer any tot i que està oberta també a alumnes d'altres cursos que hi puguin estar interessats. Aquesta sessió combinarà una conferència en directe sobre la ciència oberta amb unes càpsules formatives que estaran disponibles a l'Aula Moodle i on s'explicaran els aspectes més pràctics del doctorat.

Més informació i inscripcions a l'Aula Moodle.


ZOTERO

Curs d'autoaprenentatge virtual disponible de novembre a maig

Modalitat: virtual
Idioma: català, castellà i anglès
Formador:Servei de Biblioteques
Dirigit a: personal investigador en formació

Curs de 5 mòduls. L'objectiu d'aquest curs és oferir una visió àmplia del gestor bibliogràfic Zotero, que permet emmagatzemar, organitzar, gestionar i compartir la informació. El temps de dedicació estimat és de 4,5 hores.

Continguts

 • Què és Zotero
 • Biblioteca personal
 • Organitzar la biblioteca personal
 • Llistar i inserir la bibliografia en un text
 • Treballar en grup

Més informació a l'Aula Moodle.

INTRODUCCIÓ AL RISC QUÍMIC AL LABORATORI

 

Curs d'autoaprenentatge virtual disponible al llarg de tot el període acadèmic.
Modalitat: virtual
Idioma: català, castellà i anglès 
Formador: Servei de Prevenció
Dirigit a: curs especialment recomanat per a tot el personal investigador en formació que treballi a un laboratori. Aquesta activitat és equivalent a l'activitat del mateix nom que ofereix la Unitat de Formació.

L'Escola de Doctorat organitza, juntament amb el Servei de Prevenció, aquest curs orientat a informar i sensibilitzar sobre els factors de risc per a la seguretat i salut humana més habituals a l'entorn dels laboratoris de recerca, fent incidència especialment en la identificació del risc i en els sistemes de protecció més habituals.

Objectius

• Identificar i conèixer els riscos més habituals a l'entorn del laboratori.
• Conèixer les vies d'entrada més habituals dels contaminants químics i agents biològics.
• Conèixer els sistemes de protecció més habituals a l'entorn del laboratori. Vitrines de gasos, cabines de seguretat biològica, equips de protecció individual.
• Conèixer diverses eines per a una valoració qualitativa del risc.
• Sensibilització envers la cultura preventiva.

Més informació a l'Aula Moodle.


COM DISSENYAR LA TEVA TESI AMB EL PROGRAMARI IDEA PUZZLE®

Data: 1/12/2022, d'11 a 12.30 h
Modalitat: virtual
Idioma: anglès
Formador: Ricardo Morais (Idea Puzzle)
Dirigit a: personal investigador en formació

L'Escola de Doctorat organitza aquest seminari on s'explicarà l'ús i el potencial del programari Idea Puzzle® dirigit a dissenyar, diagnosticar i defensar un projecte de recerca. Aquest sistema permet millorar les competències de recerca amb projecció en tota la carrera investigadora.

Continguts:

 1. Recerca com a un sistema de 21 qüestions
 2. Qüestions teòriques de la teva recerca
 3. Qüestions metodològiques de la teva recerca
 4. Qüestions empíriques de la teva recerca
 5. Qüestions retòriques de la teva recerca
 6. Qüestions d'autoria de la teva recerca
 7. Aplicació a la recerca dels participants amb el programari Idea Puzzle®

Més informació a l'Aula Moodle.


ELEVATOR PITCH

Data: 7, 12, 14, 19 & 21/12/2022 de 10 a 12 h
Idioma: anglès
Modalitat: virtual
Formador: Servei de Llengües
Dirigit a: personal investigador en formació que acrediti un B2.2 d'anglès  i que no tingui l'anglès com a idioma nadiu
Objectiu: preparar els i les assistents per poder explicar en anglès en un temps molt reduït el seu projecte.

L'Escola de Doctorat organitza, juntament amb el Servei de Llengües, aquest curs per crear un discurs interessant, amè, persuasiu i engrescador des del punt de vista del fons i la forma. El curs abordarà aspectes com l'anàlisi de les expectatives de l’interlocutor o l’audiència, la capacitat de síntesi i la comunicació de continguts complexos en un llenguatge planer i divulgatiu. Totes les persones assistents produiran un discurs breu que exposaran davant els companys i rebran un comentari sobre els punts forts i els punts febles de la intervenció.

Inscripció mitjançant l'Aula Moodle.


PERSPECTIVA DE GÈNERE EN RECERCA

Data: 12 & 15/12/2022, d'11 a 14 h
Modalitat: presencial
Lloc: sala Carles Perelló, Escola de doctorat
Idioma: català
Formador: Enrico Mora, Departament de Sociologia
Dirigit a: personal investigador en formació

L'Escola de Doctorat organitza el curs "Perspectiva de gènere en recerca". L'objectiu és facilitar els coneixements fonamentals per revisar la pràctica investigadora i crear projectes de recerca que tinguin en compte la dimensió i la perspectiva de gènere.

Més informació sobre el programa i les inscripcions a l'Aula Moodle.


RESEARCH PAPERS

Àmbits de les ciències socials i humanitats.
Data:
 del 13/12/2022 al 31/01/2023, dimarts i dijous de 15 a 17 h
Idioma: anglès
Modalitat: presencial
Lloc: Aula 25, Aulari Central (edifici J)
Formador: Servei de Llengües
Dirigit a: personal investigador en formació que acrediti un B2.2 d'anglès  i que no tingui l'anglès com a idioma nadiu
Objectiu: optimitzar la redacció d'articles científics en llengua anglesa.

L'Escola de Doctorat organitza, juntament amb el Servei de Llengües, aquest curs sobre un dels gèneres de discurs més habituals de la comunicació científica, l'article científic o paper. Els participants hi desenvolupen i hi consoliden les habilitats necessàries per redactar articles científics en anglès. S'hi tracten qüestions relacionades amb les parts estandarditzades dels articles (introducció, metodologia, resultats, discussió, conclusions) i el sentit i les característiques formals i discursives que han de tenir aquestes parts. També s'hi tracten qüestions relacionades amb el vocabulari i les estructures gramaticals i sintàctiques correctes en llengua anglesa, especialment les més productives, en la redacció dels articles.

Inscripció mitjançant l'Aula Moodle.